Nieuws, Service & Onderhoud, Zonnepanelen

Salderen, hoe zat het ook alweer ?

Op de site van zelf energie produceren stond een mooi artikel over salderen. Hieronder vindt u de tekst van het artikel, het omvat alles wat u moet weten over salderen.

U heeft zonnepanelen geplaatst, en deze wekken elektriciteit op. Tijdens het produceren van stroom ontstaat er ook teruglevering. Naast de directe besparing van de opgewekte energie die u zelf gebruikt, wordt ook de teruglevering op het net vergoed. Uw energieleverancier doet dit door de teruggeleverde stroom te verrekenen met de stroom die u heeft afgenomen. Dit heet salderen.

Elektriciteitswetzonnepaneel meerssen

Het salderen is wettelijk vastgelegd, en wordt uitgevoerd op de jaarafrekening door uw energieleverancier. In artikel 31 C van de Elektriciteitswet valt te lezen dat de teruglevering van energie onbeperkt gesaldeerd moet worden met het verbruik uit het net. Is de teruglevering hoger dan het verbruik uit het net, dan ontvangt u hiervoor een ‘redelijke vergoeding’. Deze vergoeding is bij elke energieleverancier verschillend.

Enkeltarief

In het contract met uw energieleverancier wordt afgestemd met welk tarief wordt afgerekend. Als u energie opwekt kan het uitmaken of u dubbel- of enkeltarief heeft afgesproken. Bij enkeltarief wordt alle teruglevering en verbruik in hetzelfde tarief afgerekend. Deze situatie is dus duidelijk, maar hoe gaat dit bij dubbeltarief?

Dubbeltarief

Bij dubbeltarief kan het voorkomen dat in het hoge tarief de afgenomen stroom lager uitvalt dan de teruglevering. Andersom geldt dit in het lage tarief, waar de afgenomen stroom dan hoger uitvalt dan teruglevering. Wat houdt dit in nadat uw verbruik gesaldeerd is?

De elektriciteitswet is onduidelijk over het omgaan met deze situatie. Echter wordt in de Wet belastingen op milieugrondslag, Artikel 50, Lid 2 het volgende geschreven.

“Indien de verbruiker, bedoeld in het eerste lid, via een aansluiting elektriciteit op het distributienet heeft ingevoed ter zake waarvan artikel 31c, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt toegepast, is het eerste lid van toepassing op het positieve saldo van de via de aansluiting geleverde elektriciteit minus de via de aansluiting ingevoede elektriciteit.”

Hierin wordt geen verschil gemaakt tussen hoog of laag tarief, maar gesteld dat de energieleverancier de totale teruglevering moet salderen met het verbruik uit het net.

Energieleverancier

In de praktijk salderen energieleveranciers het restant van teruglevering in het  hoge tarief ook gewoon met de afname van energie in het lage tarief. Informeer voor de zekerheid altijd bij uw energieleverancier hoe zij omgaat met deze situatie. Het tarief kunt u eventueel gemakkelijk wijzigen bij uw energieleverancier, en behoeft geen fysieke aanpassing op de meter.

Rekenvoorbeeld

(1) Verbruik laag tarief: 2500 kWh
(2) Verbruik hoog tarief: 1000 kWh
(3) Teruglevering laag tarief: 1200 kWh
(4) Teruglevering hoog tarief: 1500 kWh

2500 kWh (1) – 1200 kWh (3) = 1300 kWh (verbruik uit het net over laag tarief)
1000 kWh (2) – 1500 kWh (4) = -500 kWh (teruglevering aan het net over hoog tarief)

De energieleveranciers salderen de overige teruglevering hoog tarief (500 kWh) met het overige verbruik laag tarief (1300 kWh). Per saldo zou u dus nog 800 kWh moeten betalen in het lage tarief.

Bron: zelfenergieproduceren.nl