Beveiliging, Elektrotechniek, Nieuws, Service & Onderhoud

Vooral baankansen in de techniek

Tot 2020 zal het aantal banen in Nederland groeien met ongeveer 400.000 in totaal. Hbo’ers en wo’ers hebben tot 2020 de beste arbeidsmarktperspectieven. Vooral hoogopgeleide technici en IT’ers profiteren van de aantrekkende economie. De arbeidsmarktperspectieven zijn dankzij de grote vervangingsbehoefte, ook goed voor leraren. Dat stelt het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), van de Universiteit Maastricht. 

De werkgelegenheidsgroei in grote sectoren zoals onderwijs, zorg en welzijn blijft fors achter bij de gemiddelde groei. Bij openbaar bestuur en overheidsdiensten is zelfs sprake van een krimp van 0,1 procent per jaar. Dit heeft negatieve gevolgen voor afgestudeerden met een economisch-administratieve achtergrond.

Tot 2020 moeten ruim 1,5 miljoen arbeidskrachten vervangen worden als gevolg van wisselingen van beroep en, al dan niet tijdelijk, uittreden van de arbeidsmarkt. Dit resulteert in een jaarlijks brandmeldpaneelgemiddelde vervangingsvraag van 2,9 procent. De verwachte vervangingsvraag is relatief het hoogst voor de transport- en logistiekberoepen en de agrarische beroepen. In die beroepen is echter een hoog aandeel scholieren met een bijbaan werkzaam, die vaak van beroep wisselen. Het verwachte aantal vacatures is relatief groot voor deze sectoren evenals het aanbod van jonge scholieren met een bijbaan.

Ondanks dat de zwaarste klappen van de economische crisis achter de rug lijken, zijn de arbeidsmarktperspectieven lang niet voor alle schoolverlaters rooskleurig. Dit komt door de stijgende arbeidsmarktinstroom van afgestudeerden vanuit de hogere opleidingsniveaus en het reservoir aan werklozen, dat nog altijd groot is. Wel neemt de uitbreidingsvraag voor hoger opgeleiden toe, waardoor de verwachte perspectieven voor hbo- en wo-gediplomeerden redelijk zijn. De arbeidsmarktperspectieven tot 2020 verschillen sterk tussen de opleidingsrichtingen. Gediplomeerden uit hbo en wo met een achtergrond in techniek, onderwijs of groen hebben de beste arbeidsmarktperspectieven. De perspectieven voor mbo-gediplomeerden zijn over het algemeen matig. Op mbo-niveau 4 zijn de perspectieven echter goed voor de groene opleidingen. Daarnaast scoren de technische opleidingen op mbo-niveaus 2, 3 en 4 redelijk.

© Nationale Onderwijsgids