Elektrotechnische installatie

De Tweede Kamer heeft bijna unaniem een wetsvoorstel aangenomen om extreem lange betalingstermijnen van grootbedrijven in te perken.

De wet komt voort uit een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Mei Li Vos (PvdA) en Agnes Mulder (CDA). Ze kregen daarbij ondersteuning van ondernemersorganisatie ONL.Voor met name zzp-ers en mkb-ers is de wet een zegen. Binnen 30 dagen moet de rekening worden betaald.

Uitzonderingsbepaling grote bedrijven

De uitzonderingsbepaling voor grote bedrijven die in de oude wet mogelijk was, behoort binnenkort dus tot de verleden tijd. Oprekken van betalingstermijnen is dan niet meer mogelijk. Wel mag opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg de betalingstermijn oprekken tot 60 dagen. Wie een eenzijdige betalingstermijn van meer dan 60 dagen oplegt, is in overtreding. Het contract kan dan nietig worden verklaard.

Als ook de Eerste Kamer haar goedkeuring aan de wet geeft, kan de wet in werking treden op 1 juli 2017.

Bron: WIJ-Limburg