Elektrotechnische installatie

Voldoende Onderricht Persoon (VOP) training

Tijdens de VOP-training leert u op een correcte en vooral veilige manier elektrotechische handelingen uit te voeren zoals die staan omschreven in de NEN 3140-norm.

Voor wie?

De VOP-training is bedoeld voor werknemers die niet elektrotechnisch zijn opgeleid en vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren en/of toegang hebben tot schakelruimten.

Inhoud

De training vindt plaats in de vorm van theorielessen met praktijkvoorbeelden. Bij groepen deelnemers van hetzelfde bedrijf stemmen wij de inhoud van de training zo veel mogelijk af op de werkzaamheden van het bedrijf. De inhoud van de training is afhankelijk van de deelnemers. Praktijkvoorbeelden uit de eigen omgeving vormen de basis. Als er zes of meer deelnemers van hetzelfde bedrijf zijn, wordt de training in overleg met de arbo-coördinator opgezet.

Trainer Jay Smeekes

De training wordt gegeven door Jay Smeekes. Hij is door UNETO-VNI aangewezen om zitting te nemen in de commissie NEC 623. Deze commissie is verantwoordelijk voor NEN 3140. Daarnaast is Jay Smeekes verbonden aan het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut) als docent van de cursus Inspecties van nieuwe installaties.

Duur en prijs

De training neemt circa vier uur in beslag, De prijs per deelnemer bedraagt € 135,-, inclusief een hand-out van de training en een deelnamecertificaat.

Aanmelden

Meld u nu aan via:  opleidingen@epmmaastricht.nl

Let op: er worden maximaal acht deelnemers per training toegelaten. Omdat de groep relatief klein is, wordt iedere deelnemer persoonlijk betrokken bij de training.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Beheerder brandmeld installatie opleiding

Hebt u een brandmeldinstallatie die uitgevoerd en gecertificeerd is conform NEN2535? Misschien bent u zich daar niet van bewust. Maar de kans is groot, als u eigenaar bent van een kantoorpand, onderwijsgebouw, verzorgingshuis, hotel, ziekenhuis of ander pand. In de NEN2654-1 is vastgelegd aan welke eisen uw installatie moet voldoen. Het gaat dan om eisen met betrekking tot het beheer, de controle en het onderhoud:
1. Als gebruiker moet u de brandmeldinstallatie goed beheren 2. Een beheerder brandmeldinstallatie moet zorg dragen voor:

  • Het beheer
  • Periodieke controle (maandelijks)
  • Preventief onderhoud
  • Correctief onderhoud

Hoofdelijk aansprakelijk

In een logboek moet de beheerder brandmeldinstallatie verslag doen van alle gebeurtenissen rond het functioneren van de brandmeldinstallatie. Het logboek geeft inzicht in de werkelijke staat en de bedrijfstoestanden van de brandmeldinstallatie. Bij een calamiteit kunnen brandweer en verzekeraars de logboeken raadplegen. Daarmee wordt snel duidelijk of er sprake is van nalatigheid. Is dat het geval, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk als gebruiker/ eigenaar.
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact met ons opnemen.

Recente nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten