Service en onderhoud LED installaties

Je krijgt bij onderhoud van beveiligingsinstallaties te maken met diverse normen en wetgeving. Ons onderhoudsaanbod voor beveiligingsinstallaties is een totaalpakket, waarbij persoonlijke service centraal staat.

Wij hebben veel ervaring op het gebied van beheer en onderhoud van beveiligingsinstallaties. Denk hierbij aan inbraak, brandmeld– en ontruimingssystemen, CCTV installaties en toegangscontrolesystemen.

Beheerderstaken conform richtlijn NEN 2654-1

Voldoen aan brandveiligheid is van levensbelang. Voor gebruikers en bezoekers van een gebouw. Als organisatie moet je voldoen aan alle wettelijke verplichtingen omtrent brandveiligheid. Een van deze verplichtingen is dat er een beheerder is aangewezen voor brandmeldinstallaties. De beheerder van brandmeldinstallaties heeft bepaalde taken en verantwoordelijkheden. De beheerder is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het beheer en (preventief) onderhoud.

Voorbeelden beheerderstaken

De NEN 2654-1 beschrijft wat de taken zijn van een beheerder. Voorbeelden van beheerderstaken zijn:

  • Dagelijkse bediening controleren zodat brandmeldingen en storingen afgehandeld worden.
  • Maandelijkse uitvoeren van een visuele controle.
  • Aanvullend vier- en acht maandelijkse controles.
  • Jaarlijkse controles waarbij allen sturingen van een brandmeldinstallatie worden gecontroleerd.

 

Verder is het van belang dat alle gebeurtenissen die betrekking hebben op het functioneren van een brandmeldinstallatie worden bijgehouden in een logboek. Het uitvoeren van beheerderstaken kan als last worden ervaren. Dit is de reden dat deze beheerderstaken kunnen worden uitbesteed. Goed beheer is belangrijk. Hiermee voorkom je boetes, storingen of valse meldingen.

Het is mogelijk om beheerderstaken (deels) uit te besteden. Als erkend onderhoudsbedrijf kunnen wij periodiek brandmeldinstallaties onderhouden volgens de geldende normen en wetten.

Persoonlijke service

Iedere discipline heeft zijn specifieke normen en eisen. Wij ontzorgen van begin tot eind.

Alle beheer en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden belegd bij onze specialisten. Denk bijvoorbeeld aan beheer van brandmeldinstallaties, in de vorm van maandelijkse beheerwerkzaamheden. Niet te vergeten certificatie van brandmeldinstallaties, door een geaccrediteerd certificeringsbureau.

Onze specialisten hebben kennis van een groot scala aan systemen.

Referenties service & onderhoud

Bekijk alle referenties