Inspecties NEN keuringen

NEN 3140 is een elektrotechnische inspectie (norm) aan een elektrotechnische (laagspanning)installatie. De NEN 3140 inspectie focust zich op de aanraakveiligheid van elektrotechnische installaties.

Is een NEN 3140 inspectie verplicht?

Een NEN 3140 inspectie is verplicht. Regelmatig vragen klanten ons waar NEN 3140 voor staat en of deze inspectie noodzakelijk is. De inspectie wordt voornamelijk ingezet om te kunnen voldoen aan de RI&E, zorgplicht en de Arbowetgeving. Dit wordt ook wel de aanraakveiligheid van de elektrotechnische installaties genoemd. Eerder werd de NEN 3140 veelvuldig voorgeschreven door verzekeraars.

Verplicht door de Arbeidsomstandighedenwet

De algemene verplichtingen van de werkgever staan omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3). Samengevat luidt deze wet: waar sprake is van een arbeidsverhouding moet de werkgever veiligheid, gezondheid en het welzijn zo goed mogelijk waarborgen. Hierbij wordt gelet op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening.

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de Arbowet. Daartoe heeft de Arbodienst bevoegdheden die variëren van een eis tot naleving, stillegging van het werk tot een geldboete of een proces-verbaal. Het kan ook zijn dat een verzekering, een lokale overheid of een certificatieschema eisen stelt op veiligheidsgebied.

Let erop dat jij als werkgever altijd de eindverantwoordelijkheid hebt bij Arbozaken. Je kunt deze verantwoordelijkheid niet delegeren of contractueel verleggen. Overigens kunnen ook werknemers worden aangesproken als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

In het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel 658) is de zorgplicht van de werkgever vastgelegd. Voor het niet-nakomen van deze plicht kun je aansprakelijk worden gesteld. Ook kan het zijn dat je ontstane schade moet vergoeden. Bovendien zullen instanties als het UWV en de ziektekostenverzekering hun kosten op je verhalen.

Doel van de NEN 3140 inspectie

De NEN 3140 inspectie zorgt voor veilige werk en leefomgeving. Tevens is de NEN 3140 inspectie is opgenomen in de elektroclause van verzekeraars en wordt voorgeschreven als de inspectie voor het inperken van brandrisico’s door elektrotechnische installaties en apparaten.

Door een NEN 3140 inspectie te laten uitvoeren, kun je aantoonbaar maken dat je alles hebt gedaan om een veilige omgeving te creëren. Ook ben je wettelijk gedekt, zodat bij er bij eventuele aansprakelijkheid geen discussies ontstaan.

Laat je de NEN 3140 door EPM uitvoeren? Dan kies je voor een gedegen en professionele inspectie met bijbehorende opgeleide inspecteur en overzichtelijke digitale rapportages. Daarnaast zullen de vakmensen van EPM het herstelwerk uitvoeren conform de geldende en juiste normen.

Een NEN 3140 inspectie zorgt voor continuïteit

Ongevallen of bijna-ongevallen kunnen de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen. Denk aan stagnatie van de productie, arbeidsongeschiktheid en imagoverlies. Bij een brand komt het regelmatig voor dat een onderneming klanten kwijtraakt voordat de productie weer is opgestart. Ook diverse fouten in elektrische installaties kunnen leiden tot vervelende storingen.

Door een juiste analyse van inspectieresultaten kun je maatregelen nemen om deze fouten te voorkomen. Dit kan door procedures en werkvoorschriften te verbeteren, of door leveranciers en medewerkers goed te instrueren. Een integrale aanpak van NEN 3140 maakt elektrische installaties veiliger en bedrijfszekerder.

Een veilige elektrotechnische installatie gebruiken

De NEN 3140 inspectie waarborgt dat je een veilige elektrotechnische installatie gebruikt. Door frequent de NEN 3140 inspectie uit te laten voeren, zorg je ervoor dat je de veiligheid van iedereen kan (blijven) waarborgen.

De NEN 3140 inspectie komt aan bod op het moment dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) plaatsvindt. De RI&E is een verplicht onderdeel volgens de Arbeidsomstandighedenwet.

Meer weten over de NEN 3140? Neem contact op of vraag direct een offerte aan!

Nieuws over inspecties

Lees alle artikelen

Referenties inspecties

Bekijk alle referenties