Noodverlichting elektrotechnische installaties

Om ongevallen te voorkomen, is het zeer belangrijk om onderhoud te plegen aan je noodverlichtingsinstallatie. Het is een fabel dat noodverlichting alleen dient te functioneren bij brand. De rookontwikkeling die voortkomt uit brand stijgt immers op, waardoor de noodverlichting vaak niet meer zichtbaar is. Dat neemt echter niet weg dat noodverlichting, én het onderhoud eraan, van belang is. De meest duidelijke en simpele reden is dat in het gebouw aanwezige mensen veilig hun weg naar buiten moeten kunnen vinden wanneer de netspanning wegvalt, ongeacht de oorzaak van het uitvallen. Dit komt vaker voor dan alleen bij een brand.

De kleine lettertjes

Volgens de Arbowet moeten arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren blootgesteld worden, voorzien zijn van adequate noodverlichting. In het Bouwbesluit van 2012 zijn prestatie-eisen gesteld aan noodverlichting. Hier valt ook onder dat er regelmatig onderhoud gepleegd moet worden om te controleren of de noodverlichting nog voldoet en nog juist werkt. Vastgoedeigenaren zijn verantwoordelijk voor dit onderhoud. Daarnaast heeft de gemeente een controlerende taak op het uitvoeren van het beleid. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om je medewerkers een veilige werkomgeving te bieden, waar onder andere de noodverlichting correct werkt. EPM helpt hier graag bij.

Onderhoud of inspectie?

We maken een onderscheid tussen inspecteren en onderhouden. Bij ons eerste bezoek zal EPM een inspectie uitvoeren. Dit is een nulmeting om vast te stellen of het systeem voldoet aan de gestelde eisen. Vervolgens zullen wij jaarlijks onderhoud plegen én zullen wij alle vereiste testen uitvoeren die conform de ISSO-publicatie 79 zijn opgesteld.

Recente referenties inspecties

Bekijk alle referenties