Noodverlichting

Om ongevallen te voorkomen, is het zeer belangrijk om onderhoud te plegen aan je noodverlichtingsinstallatie. De meest simpele reden dat noodverlichting hoort te werken, is dat wanneer netspanning wegvalt, mensen veilig hun weg naar buiten moeten vinden, ongeacht de oorzaak van het uitvallen.

Noodverlichting bouwbesluit

Volgens de Arbowet moeten arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren blootgesteld worden, voorzien zijn van adequate noodverlichting. In het Bouwbesluit van 2012 zijn prestatie-eisen gesteld aan noodverlichting. Hier valt ook onder dat er regelmatig onderhoud gepleegd moet worden om te controleren of de noodverlichting nog voldoet en nog juist werkt.

Vastgoedeigenaren zijn verantwoordelijk voor onderhoud aan noodverlichting. Daarnaast heeft de gemeente een controlerende taak op het uitvoeren van het beleid. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om je medewerkers een veilige werkomgeving te bieden, waar onder andere de noodverlichting correct werkt.

Niet alleen ingezet bij brand

Noodverlichting én het onderhoud eraan is van belang! Het is een fabel dat noodverlichting alleen dient te functioneren bij brand. De rookontwikkeling door brand stijgt immers op, waardoor de noodverlichting vaak niet meer zichtbaar is.

Bij stroomuitval moet men op een veilige manier met minimaal 1 lux oriëntatieverlichting het pand kunnen verlaten. Mocht dit niet het geval zijn, vanwege niet functionerende noodverlichting, dan kunnen hier juridische problemen over ontstaan.

Het minimaal vereiste lichtniveau kun je (blijven) behalen door jaarlijks onderhoud uit te laten voeren. Noodverlichting licht namelijk niet alleen op bij brand, maar staat altijd aan.

Elke bedrijfs- of vastgoedeigenaar die noodverlichting heeft hangen geldt, dat je jaarlijks onderhoud moet plegen aan de noodverlichtingsinstallatie. Noodverlichting moet minimaal voldoen aan eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012.

Controle van noodverlichting zorgt voor een veilige vluchtweg bij het uitvallen van stroom.

Onderhoud of inspectie noodverlichting?

We maken een onderscheid tussen inspecteren en onderhouden. Bij ons eerste bezoek wordt een inspectie uitgevoerd. Dit is een nulmeting om vast te stellen of het systeem voldoet aan de gestelde eisen. Vervolgens plegen wij jaarlijks onderhoud én zullen wij alle vereiste tests uitvoeren die conform de ISSO-publicatie 79 zijn opgesteld.

Hoe vaak noodverlichting onderhoud nodig heeft is vastgelegd in het Bouwbesluit 2021. Als specialist adviseren wij over de periodieke controle van noodverlichting. De duurtest van noodverlichting moet stuk voor stuk 60 minuten zijn.

Nadat de periodieke controle van noodverlichting is uitgevoerd, leveren wij een uitgebreide rapportage op, waarbij we de noodverlichtingsarmaturen per noodverlichting in kaart brengen. De prijs van controle is afhankelijk van het aantal noodverlichtingsarmaturen.

Meer weten over de controle van noodverlichting? Neem contact met ons op.

Nieuws over inspecties

Lees alle artikelen

Referenties inspecties

Bekijk alle referenties