Elektrotechnische installatie

De SCIOS 12 inspectie is een gestandaardiseerde inspectie die de (brand)veiligheid van de zonnepanelen in kaart brengt. Zonnepanelen worden ook wel zonnestroominstallaties of PV-installaties genoemd.

Verzekeraars zien dat veel branden bij particulieren en bedrijven een elektrische oorzaak kennen. De gevolgen zijn vaak ingrijpend en langdurig.

Door de toename van branden met als oorzaak zonnestroominstallaties is door belanghebbenden ingegrepen. Vanwege deze reden zijn er twee stappen gezet:

  • In eerste instantie zijn de technische afspraken, hoe te inspecteren, beschreven in de Technisch Document 18.
  • Vervolgens zijn deze afspraken ondergebracht bij de certificatie eigenaar SCIOS.

 

Technisch Document 18

Technisch Document 18 richt zich op het voorkomen van brand ontstaan door zonnestroominstallaties. Technisch Document 18 is de geldende afspraak voor het waarborgen van een brandveilige zonnestroominstallatie.

Inspectie conform SCIOS Scope 12

Een Scoop 12 inspectie voorkomt brandrisico. Tijdens een Scope 12 inspectie worden er door een inspecteur verschillende controles en testen uitgevoerd:

  • Aansluitingen van de omvormer en de plaatsing hiervan.
  • De constructie van het dak waar de installatie zich op bevindt.
  • De wijze van bevestiging en de kwaliteit van de panelen.
  • De gehele samenhang van de installatie.

 

Uitvoering van Scope 12 inspectie

Er zijn twee types Scoop 12 inspecties. Afhankelijk van het doel of het inspectiemoment is een van de volgende inspecties aan de orde.

EBI (Eerste Bijzondere Inspectie)

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een ‘Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)’ worden uitgevoerd.

Hierbij wordt gekeken naar de veiligheidsaspecten van de zonnestroominstallatie. Vervolgens wordt een ‘Basisverslag’ opgesteld. In het basisverslag staan de normen en instellingen zoals die van toepassing zijn voor de betreffende installatie.

PI (Periodieke Inspectie)

De zogenaamde ‘Periodieke Inspectie’ (PI), dient plaats te vinden op een frequentie die tijdens de vorige inspectie is vastgesteld/bepaald. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er vastgestelde grenswaarden. Van de periodieke inspectie wordt een verslag gemaakt. Als de installatie wederom is goedgekeurd wordt een ‘Verklaring van inspectie’ afgegeven.

Belangrijk om te weten

Bekijk goed je verzekeringspolis, zodat je weet of jouw verzekering eisen stelt over de elektrotechnische veiligheid van het verzekerde gebouw. Het kan voorkomen dat jouw verzekering aanvullende eisen stelt in de elektro clausule. Wil je verzekerd zijn van een gecertificeerde inspecteur? Kies dan voor EPM! Wij zorgen daarnaast voor herstel van gebreken die tijdens de inspectie naar voren komen.

Kies voor een SCIOS Scope 12 inspectie

  • Verklein de kans op enorme schade aan jouw pand of inventaris.
  • Continuïteit is beter geborgd.
  • Behaal meer rendement.
  • Werk met een betrouwbare zonnestroominstallatie.

 

Onafhankelijke inspecteurs

EPM heeft alles onder één dak en een onafhankelijke inspectieafdeling. Van het uitvoeren van de inspectie tot het herstellen van gebreken. Daarnaast zijn wij SCIOS Scope 12 gecertificeerd.

Door een Scoop 12 inspectie uit te laten voeren kies je voor een gestandaardiseerde inspectie met vastgesteld kwaliteitsniveau. Overzichtelijke digitale rapportages en een goed opgeleide inspecteur zijn een vanzelfsprekendheid. Mochten er gebreken tijdens de inspectie naar voren komen, lossen wij herstelwerkzaamheden conform de geldende en juiste normen op.

Vraag direct online een offerte aan voor een Scope 12 inspectie!

Nieuws over inspecties

Lees alle artikelen

Referenties inspecties

Bekijk alle referenties