Elektrotechnische installatie

EPM voert verschillende SCIOS inspecties uit. Op dit moment zijn dat de SCIOS Scope 8, SCIOS Scope 10 en SCIOS Scope 12. Allen zijn het certificeringsregelingen.

Meestal worden deze inspecties ingezet voor het voorkomen van brand door middel van elektrotechnisch toedoen. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn conform de SCIOS-richtlijnen mogen dergelijke inspecties uitvoeren.

Wat is een SCIOS Scope 8 inspectie?

De SCIOS Scope 8 is een certificeringsregeling. Er worden kwaliteitseisen gesteld aan zowel het inspectiebedrijf als de inspecteur die een NEN 3140 inspectie uitvoeren.

De SCIOS Scope 8, dus de NEN 3140 inspectie wordt geëist door de Arbowetgeving en de zorgplicht die de werkgever heeft richting eigen medewerkers.

Verder dient het te worden beschreven in de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en kan de verzekering er naar vragen. Voor de verzekering is de SCIOS Scope 10 in het leven geroepen.

Vraag direct uw offerte aan

Wij mogen als gecertificeerd elektrotechnisch totaalinstallateur SICOS Scope 8, SCIOS Scope 10 en SCIOS Scope 12 inspecties gevraagd uitvoeren. Vraag direct uw offerte aan en ontvang een passend aanbod.

Wat is een SCIOS Scope 10 inspectie?

De SCIOS Scope 10 is een certificeringsregeling. Er worden kwaliteitseisen gesteld aan zowel het inspectiebedrijf als de inspecteur die een NTA 8220 inspectie uitvoeren.

De SCIOS Scope 10 wordt steeds meer geëist door de verzekeraar.

Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

De SCIOS Scope 12 is een certificeringsregeling. Er worden kwaliteitseisen gesteld aan zowel het inspectiebedrijf als de inspecteur die een inspectie aan zonnestroominstallaties uitvoert.

Er ontstaan steeds meer branden door middel van de aanleg van zonnestroominstallaties. Daarom worden SCIOS Scope 12 ingezet om de brandrisico’s in te perken.

Wat wordt opgeleverd bij SCIOS Scope 8, 10 en 12 inspecties?

Elke SCIOS inspectie dient een ander doel. Onderstaand leggen we kort uit wat er wordt opgeleverd bij welke SCIOS-inspectie.

SCIOS Scope 8

Een NEN 3140 inspectie certificaat conform de SCIOS Scope 8.

SCIOS Scope 10

Een NTA 8220 inspectie certificaat conform de SCIOS Scope 10.

SCIOS Scope 12

Een SCIOS Scope 12 inspectie conform Technisch Document 18.