In dit artikel legt Jay van EPM de betekenis en reden van elektrotechnische SCIOS inspecties uit. Je komt in dit artikel meer te weten over SCIOS Scope 8, SCIOS Scope 10 en tenslotte SCIOS Scope 12.

Wie is Jay Smeekes?

Ik ben een technische duizendpoot op gebied van elektrotechniek, regel- en wetgeving. Binnen EPM vraagt men mijn advies en mening over diverse uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot uitvoering en inspecties van elektrische installaties.

Tevens ben ik medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opgeleverde elektrotechnische installaties en zie ik erop toe dat de kwaliteit van de inspectieafdeling in top conditie verkeerd.

Wat zijn mijn werkzaamheden?

Onder het genot van een sterke bak koffie discussieer ik er flink op los binnen alle lagen van EPM. Ook de vragen die ontstaan bij klanten komen langs op mijn beeldscherm. Ik voorzie in de grootste zin van het woord mensen van advies hoe om te gaan met het veilig bouwen van elektrotechnische installaties en hoe men vervolgens dit dient te onderhouden.

Verder adviseer ik de technici binnen EPM hoe ze de klant het best kunnen adviseren op elektrotechnische (inspectie)vraagstukken. Om het kennisniveau op peil te houden binnen de muren van EPM, organiseer ik een aantal keer per jaar kennissessies. Denk hierbij aan de ontwikkelingen of aanpassingen van wetgevingen in de diverse verschillende Nederlandse Normen (NEN) en Nederlands Technische Afspraken (NTA).

EPM zit graag met de handjes kort bij het vuur, daarom heeft EPM, namens Techniek Nederland, Jay Smeekes naar voren geschoven om deel te nemen aan het college van deskundigen van het SCIOS.

Wat is SCIOS?

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties.

Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement en is eigendom van de stichting SCIOS. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven. Ook zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

EPM is gecertificeerd SCIOS Scope 10 inspectiebedrijf en zit momenteel in de lift voor de certificatie van SCIOS Scope 8 en 12. Wij verwachten aan het einde van 2020 ook voor de Scope 8 en 12 als bedrijf gecertificeerd te zijn.

Welke inspecties zijn er?

Waarom zijn deze inspecties?

Inspecties zijn er natuurlijk altijd met een reden. Maar niet elke inspectie is bij de wet verplicht. Daarom leggen we uit wat de betekenis is van elke SCIOS inspectie en waarom hij wordt uigevoerd.

SCIOS Scope 8 inspectie

De SCIOS Scope 8 inspectie is in het leven geroepen, omdat de NEN 3140 inspectie niet is gereguleerd. Dat wil zeggen dat er geen directe eisen worden gesteld aan de inspecteur en aan het inspectiebedrijf.

Om eenduidigheid te creëren in de uitvoering van de inspecties in Nederland, hebben een aantal belanghebbende organisaties een deelregeling inspectie elektrische materieel opgezet binnen SCIOS.

De SCIOS 8 inspectie is een gestandaardiseerde NEN 3140 inspectie die de (aanraak)veiligheid van de installatie in kaart brengt.

SCIOS Scope 10 inspectie

De SCIOS Scope 10 inspectie is ontstaan vanuit de vraag van verzekeraars. Het is namelijk gebleken dat de eerdere inspectiemethodieken die stonden beschreven in de elektroclausule van de polissen het brandrisico niet dekte.

Vanwege deze reden zijn er twee stappen gezet. In eerste instantie zijn de technische afspraken, hoe te inspecteren, beschreven in de NTA 8220. Vervolgens zijn deze afspraken ondergebracht bij de certificatie eigenaar SCIOS.

De NTA 8220 richt zich op brandrisico’s vanuit de elektrische installatie. Dit is dé norm die geldt voor het waarborgen van een brandveilige elektrische installatie.

SCIOS Scope 12 inspectie

De SCIOS Scope 12 inspectie is ook ontstaan vanuit de vraag van verzekeraars. Het is namelijk gebleken dat er geen inspectiemethodiek stond beschreven in de elektroclausule. Dit terwijl de vraag zonnestroominstallaties flink is gestegen. Dit verhoogt ook bijbehorende risico’s. Kortom, er is vraag, maar nog weinig inspectie aanbod.

Doormiddel van de keuzes die de verzekeraars hebben gemaakt is er door een aantal belanghebbende organisaties een SCIOS Scope 12 regeling opgesteld. Deze regeling wordt overgenomen door bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars om eenduidigheid te creëren en te behouden voor hun leden. Denk hierbij aan Achmea, Interpolis en Centraal Beheer. De SCIOS Scope 12 is dé norm die geldt voor het waarborgen van een brandveilige zonnestroominstallaties.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter