Inspecties NEN en SCIOS

Onderhouden elektrische installaties

Storingen wil je altijd voorkomen, de gevolgen bij uitval zijn vaak ernstig en zorgen voor hoge faalkosten. Om dit te voorkomen dienen elektrische installaties onderhouden te worden. Een planmatige aanpak is noodzakelijk, liefst in de vorm van een meerjarenplanning. EPM kan aangeven wanneer installaties aan onderhoud toe zijn. En om welk type onderhoud het gaat. Van een eenvoudige controlebeurt tot groot onderhoud of revisie.

Periodiek onderhoud: NEN 3140 inspecties

Periodiek onderhoud kan wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden zijn NEN 3140-inspecties, legionelladetecties en liftkeuringen. EPM is ook hiervoor gecertificeerd en kent de regelgeving op dit gebied. Als binnen uw bedrijfsvoering specifieke installaties van vitaal belang zijn, zijn extra controles of het inbouwen van dubbele zekerheden het overwegen waard. Wij laten u aan de hand van modellen zien of dat bij u van toepassing is of kan zijn.

Gekwalificeerde vakmensen

Alleen gekwalificeerde vakmensen mogen NEN-inspecties uitvoeren. Wij zetten alleen maar medewerkers in met  een hoog opleidingsniveau en met een groot aantal jaren praktijkervaring achter de rug. Na een inspectie maakt onze medewerker een rapport op dat u adviseert over onderhoud of verbeteringen aan uw installatie. Veiligheid voor uw medewerkers, gasten en uw omgeving staat daarbij voorop. Extra voordeel: op de langere termijn behaalt u ook kostenbesparingen. Heeft u meerdere filialen? Onze inspecteurs zijn in heel Nederland inzetbaar.

Recente referenties inspecties

Bekijk alle referenties