Elektrotechnische installatie

Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Door het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen gaat de functionele kwaliteit ervan achteruit. Dit kan gevaren met zich meebrengen, zowel voor de persoon die de middelen gebruikt als voor de omgeving die ermee in aanraking komt. Aangezien er ongevallen kunnen plaatsvinden, zijn de risico’s wettelijk ingeperkt. EPM kan je helpen om elektrische arbeidsmiddelen jaarlijks te inspecteren. Wanneer de middelen niet meer goed functioneren of niet voldoen aan de huidige eisen, gaan we samen op zoek naar een oplossing voor eventuele aanpassingen of vervanging van een defect elektrisch apparaat. Dit alles staat beschreven in de NEN 3140.

De kleine lettertjes

De inspectie van elektrische arbeidsmiddelen wordt door verschillende wetten en regelingen geëist. De VCA, Arbowet en de norm NEN 3140-inspectie zijn hier voorbeelden van.

Keuring draagbaar klimmateriaal

Gebrek aan kennis van het correct gebruiken van klimmaterialen is een belangrijke oorzaak van bedrijfsongevallen. Door klimmaterialen te laten keuren, kunt je aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om eventuele ongevallen te voorkomen. De keuring voor draagbaar klimmateriaal conform de NEN 2484 is een visuele inspectie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar eventuele deuken, het al dan niet intact zijn van alle verbindingen en de algemene staat van het materiaal.

De kleine lettertjes

De VCA en de Arbowet stellen eisen als het aankomt op klimmaterialen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van NEN.

Recente referenties inspecties

Bekijk alle referenties