Inspecties NEN en SCIOS

Storingen wil je altijd voorkomen. Dit omdat de gevolgen bij uitval vaak ernstig zijn en resulteren in hoge faalkosten. Om dit te voorkomen, dienen elektrische installaties onderhouden te worden. Een planmatige aanpak is noodzakelijk, liefst in de vorm van een meerjarenplanning. EPM kan aangeven wanneer installaties aan onderhoud toe zijn. En om welk type onderhoud het gaat: van een eenvoudige controlebeurt tot groot onderhoud of revisie.

Verplicht onderhoud

Periodiek onderhoud kan wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden hiervan kunnen zijn NEN 3140SCIOS Scope 8 of SCIOS Scope 10 inspecties, onderhoud van de noodverlichting en het inspecteren van elektrotechnische arbeidsmiddelen. EPM is hiervoor gecertificeerd en kent de regelgeving op dit gebied. Als binnen jouw bedrijfsvoering specifieke installaties van vitaal belang zijn, zijn extra controles of het inbouwen van dubbele zekerheden het overwegen waard. Wij laten je aan de hand van modellen/wegingsfactoren zien of dat bij jou van toepassing kan zijn.

Gekwalificeerde vakmensen

Alleen gekwalificeerde vakmensen mogen NEN of SCIOS inspecties uitvoeren. Wij zetten medewerkers in met een hoog opleidingsniveau en met een groot aantal jaren praktijkervaring. Na een inspectie of onderhoud maakt onze medewerker een rapport op dat adviseert over onderhoud of verbeteringen aan je installatie. Veiligheid voor jouw medewerkers, gasten en je omgeving staat hierbij voorop. Extra voordeel: op de langere termijn behaal je ook kostenbesparingen. Heb je meerdere filialen? Onze inspecteurs zijn in heel Nederland inzetbaar.

Recente referenties inspecties

Bekijk alle referenties