Inspecties NEN en SCIOS

Elke elektrotechnische inspectie heeft zijn eigen doel. Zo zijn er inspecties gericht op het veilig gebruiken van elektrische laagspanning installaties, maar ook inspecties op het gebied van een brandveiligere omgeving of juist zonnepanelen. Onze inspectie-afdeling is gespecialiseerd in een groot aanbod elektrotechnische inspecties.

Eisers van inspecties

In het gunstigste geval combineer je een diversiteit aan inspecties om op alle fronten te voldoen aan de gestelde eisen van derden. Denk bij eisers aan bijvoorbeeld: je verzekering, een tussenpersoon of assurantiekantoor. Maar ook de RI&E, Arbowetgeving en de Zorgplicht. Alle eisers verwachten dat je specifieke veiligheidsinspecties laat uitvoeren. Een inspectie kan het verschil maken tussen een veilige of juist onveilige omgeving!

Voorkomen van storingen met SCIOS inspecties of NEN keuringen

Een inspectie voorkomt storingen. De gevolgen bij uitval zijn vaak ernstig en resulteren in hoge faalkosten. Daarom is periodiek inspecteren erg belangrijk. Om storingen te voorkomen, dienen elektrische installaties onderhouden te worden. Een planmatige aanpak is noodzakelijk, het liefst in de vorm van een meerjarenplanning. EPM kan aangeven wanneer installaties aan onderhoud toe zijn. En om welk type onderhoud het gaat: van een eenvoudige controlebeurt tot groot onderhoud of revisie.

Verplicht onderhoud

Periodiek onderhoud kan wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden hiervan kunnen zijn de NEN 3140 inspectie,  SCIOS Scope 8 inspectie, SCIOS Scope 10 inspectie of SCIOS Scope 10 inspectie, onderhoud van noodverlichting en het inspecteren van elektrotechnische arbeidsmiddelen. EPM is hiervoor gecertificeerd en kent de regelgeving op dit gebied. Als binnen jouw bedrijfsvoering specifieke installaties van vitaal belang zijn, zijn extra controles of het inbouwen van dubbele zekerheden het overwegen waard. Wij laten je aan de hand van modellen en wegingsfactoren zien of dit van toepassing is.

Gekwalificeerde vakmensen

Alleen gekwalificeerde vakmensen mogen NEN of SCIOS inspecties uitvoeren. Wij zetten medewerkers in met een hoog opleidingsniveau en met een groot aantal jaren praktijkervaring. Na een inspectie of onderhoud maakt onze medewerker een rapport op dat adviseert over onderhoud of verbeteringen aan je installatie. Veiligheid voor jouw medewerkers, gasten en je omgeving staat hierbij voorop. Een extra voordeel: op de langere termijn geniet je van kostenbesparingen. Heb je meerdere filialen? Onze inspecteurs zijn in heel Nederland inzetbaar.

Wil je meer weten over het diversiteit aan inspectiemethodieken die EPM beheerst? Vraag meer informatie aan!

Nieuws over inspecties

Lees alle artikelen

Referenties inspecties

Bekijk alle referenties