Elektrotechnische installatie

De SCIOS Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde NTA 8220 inspectie die de (brand)veiligheid van een elektrotechnische installatie in kaart brengt. De SCIOS Scope 10 inspectie is ontstaan vanuit het verzekeringswezen.

Het is namelijk gebleken dat de eerdere inspectiemethodieken die stonden beschreven in de elektroclausule van de polissen van de verzekeraars het brandrisico niet dekte.

De NTA 8220 (Nederlands Technische Afspraak) is tot stand gekomen door samenwerking tussen Techniek Nederland, iKeur en het Verbond van Verzekeraars. De NTA 8220 is een vrij nieuwe controle/inspectiemethodiek welke is gemaakt om het brandrisico veroorzaakt door elektrisch materieel in gebouwen te beperken.

Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende SCIOS Scope 10 ontwikkeld.

Doorontwikkeling SIOS Scope 10 inspectie

Vanwege de tekortkomingen bij eerdere inspectiemethodieken zijn twee stappen gezet:

  1. Technische afspraken over hoe geïnspecteerd dien te worden, staan beschreven in de NTA 8220.
  2. Gemaakte afspraken zijn ondergebracht bij de certificatie eigenaar: SCIOS. De NTA 8220 richt zich op brandrisico’s van elektrische installaties. De NTA 8220 is dé norm die geldt voor het waarborgen van brandveilige elektrische installaties.

 

Brandrisico verlagen

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de brede risico’s van elektrisch materieel vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN 3140 als uitgangspunt onvoldoende. Deze zijn immers gericht op het beheer van elektrische installaties die volgens NEN 1010 aangelegd zijn. De aandacht van SCIOS Scope 8 ligt op veilig gebruik en het voorkomen van letsel.

Door te inspecteren conform de NTA 8220, wordt brandrisico beperkt tot een minimum. De NTA 8220 beschrijft duidelijk hoe doormiddel van de inspectie het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt dient te worden, hoe er gerapporteerd dient te worden en welke minimale competenties daarvoor nodig zijn.

Gecertificeerd bedrijf voor SCIOS Scope 10

Een SCIOS Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde NTA 8220 inspectie. Dit betekent dat alleen gecertificeerde bedrijven de SCIOS Scope 10 mogen uitvoeren. Er worden dus eisen gesteld aan het inspectiebedrijf en de bijbehorende inspecteur.

Kijk goed in je eigen verzekeringspolis of er eisen worden gesteld door de verzekeraar over elektrotechnische veiligheid. Het kan voorkomen dat jouw verzekeraar in de elektro clausule eist dat men een Scope 10 moet laten uitvoeren en gebreken dient te herstellen.

Wil je zeker weten dat je een gecertificeerd en professioneel bedrijf hiervoor vraagt? Vraag dan aan het bedrijf of men SCIOS Scope 10 gecertificeerd is.

EPM heeft een onafhankelijke inspectieafdeling. Wij staan voor je klaar van inspectie tot aan het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Onze inspecteurs zijn hoogopgeleid en leveren overzichtelijke digitale rapportages.

Vraag online je SCIOS Scope 10 offerte aan!

Nieuws over inspecties

Lees alle artikelen

Referenties inspecties

Bekijk alle referenties