Elektrotechnisch installatieinstallateur EPM

Een NEN 3140 keuring is een elektrotechnische inspectie (norm) aan elektrotechnische installaties. De NEN 3140 inspectie wordt voornamelijk ingezet om te kunnen voldoen aan de RI&E, zorgplicht en Arbowetgeving. Ze noemen dit ook wel de aanraakveiligheid van elektrotechnische installaties.

De NEN 3140 keuring is bedoeld voor bestaande installaties. De NEN 3140 beoordeelt de aanraakveiligheid van een elektrotechnische installatie bij gebruik. Elektrische installaties mogen worden geïnspecteerd aan de hand van de norm die van kracht was tijdens de aanleg van een installatie.

Waar komt de NEN 3140 inspectie oorspronkelijk vandaan?

De NEN 3140:1998 was de Nederlandse aanvulling op de Algemene Bepalingen van de (Europese) norm NEN-EN 50110. In de bundel “Bedrijfsvoering van elektrische installaties 1998” zijn deze normen samengevoegd.

Hierdoor zijn zij praktisch werkbaar op het terrein van laagspanning. Voor het hoogspanningsgebied is de NEN 3840 samen met NEN-EN 50110 van toepassing. Uitgaven van de norm NEN 3140 zijn er geweest in de jaren: 1963, 1998, 2011, 2015, 2018 en 2019.

Het doel van de NEN 3140 inspectie is aanraakgevaar veilig stellen.

De NEN 3140 komt terug in de RI&E, zorgplicht en Arbowetgeving.

Wat wordt er tijdens een NEN 3140 inspectie uitgevoerd?

Een NEN 3140 inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen en beproevingen. De NEN 3140 let op het aanraakgevaar van elektrotechnische installaties. Het is voor de mensen die elektrotechnische installaties gebruiken, belangrijk dat deze veilig zijn. Ook moeten medewerkers geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid en eventuele gevaren.

Wat is een Vakbekwaam Persoon?

Een Vakbekwaam Persoon (afgekort VP) is een bekwaam persoon die hoger is opgeleid dan een VOP’er. Een Vakbekwaam Persoon heeft een elektrotechnische vooropleiding genoten of heeft aantoonbare werkervaring opgedaan in de elektrotechniek. Tevens moet een VP op de hoogte zijn van alle risico’s en gevaren m.b.t. het werken aan en met elektrotechnische installaties. EPM biedt gevraagd trainingen aan om opgeleid te worden als VP.

Als VP (Voldoende Onderricht) mag je een NEN 3140 inspectie uitvoeren, mits je hiervoor bent opgeleid. Als aanvullende opleiding van een VP NEN 3140:2019 volgen.

Wat is een Voldoende Onderricht Persoon?

Een Voldoende Onderricht Persoon (afgekort VOP) is een persoon die niet over een elektrotechnische opleiding beschikt, maar wel elektrotechnische werkzaamheden mag uitvoeren. Een Voldoende Onderricht Persoon is de laagste aanwijzing binnen de elektrotechniek. Door middel van jaarlijkse trainingen mag een VOP steeds meer werkzaamheden verrichten aan een elektrische installatie.

Hoe vaak moet een NEN 3140 inspectie uitgevoerd worden?

Hoe vaak een NEN 3140 inspectie moet worden uitgevoerd wordt berekend aan de hand van wegingsfactoren. De wegingsfactoren zijn:

  • De leeftijd van de installatie.
  • De kwaliteit van de installatie.
  • De omgevingsomstandigheden.
  • De personen die de installatie gebruiken.
  • De mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke.
  • De richtlijnen van de fabrikanten van elektrisch materieel.

 Om te kunnen waarborgen dat elektrische installatie veilig gebruikt kunnen worden, dienen deze regelmatig te worden geïnspecteerd. Afhankelijk van de behoefte en eis door derden dient een NEN 3140 inspectie om de 3 tot maximaal 6 jaar uitgevoerd te worden.

Vraag direct je offerte aan

Ontvang een passende offerte op maat, afhankelijk van het Bruto Vloer Oppervlak (BVO) en het aantal verdelers.

Is een NEN 3140 inspectie verplicht?

De NEN 3140 inspectie is niet wettelijk verplicht. Eerder werd de NEN 3140 inspectie stellig voorgeschreven en ingezet door diverse verzekeringsmaatschappijen met het oogpunt om brand te voorkomen. Dit als gevolg van het slecht of niet juist aanleggen van de elektrische installaties conform de NEN 1010.

Hiervoor is de SCIOS Scope 10 inspectie in de plaats gekomen. Dit wordt komende jaren dé standaard inspectie en zal opgenomen worden in de elektro clausule van je brandverzekering.

Nieuwe installaties dienen conform NEN 1010 te worden aangelegd. De NEN 3140 is er vervolgens om de aanraakveiligheid van de installatie te beoordelen. In dit artikel leggen we het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140 uit.

In meer dan 90% van de gevallen komt de klant voor een NEN 3140 inspectie terecht bij EPM, omdat dit moet van de verzekering. De belangrijkste reden voor het gebruik van de NEN 3140 inspectie wordt daarmee teniet gedaan. Een NEN 3140 waarborgt dat elektrotechnische installaties veilig gebruikt kunnen worden door jou en jouw medewerkers. Meer weten? Vraag vrijblijvend informatie aan over de NEN 3140 inspectie bij onze inspecteurs.