Elektrotechnische installatie

U heeft diverse vestigingen en vraagt zich af of het verplicht is om een periodieke inspectie aan de elektrische installatie te laten uitvoeren?

Uw organisatie valt onder de Arbowet en zijn dus ook de normen NEN 1010 en NEN 3140 van toepassing. Deze normen hebben betrekking op onder andere de inspectie van de elektrische installatie. Normen zijn echter niet verplicht, als uw organisatie een vergelijkbaar veiligheidsniveau kan realiseren is dit ook akkoord. Gaan we uit van NEN 3140 en NEN 1010 dan zijn er een aantal aandachtspunten van belang.

Zijn de panden uw eigendom?

De eerste vraag is of de panden in eigendom zijn of dat het huurpanden betreft. Bij de panden in eigendom moet uw organisatie er zelf voor zorgen dat de inspecties uitgevoerd worden, dit kun je uitbesteden maar ook zelf doen. Bij gehuurde panden moet de eigenaar van die panden erop toezien dat de inspecties worden uitgevoerd. Maar die weet hoogstwaarschijnlijk niet dat dit verplicht is. Dat schiet dus niet op. In dit geval kunt u het uitvoeren van deze inspecties het beste bespreken met de eigenaar van de panden. Jaar van aanleg van de elektrische installatie is leidend.

Van welk bouwjaar is uw pand?

Hierdoor weet u welke norm van toepassing is.Betreft dit bestaande bouw dan is NEN 3140 van toepassing. Op basis van deze normen moeten deze installaties worden geïnspecteerd. Betreft het nieuwe gebouwen dan moet de elektrische installatie zijn aangelegd volgens NEN 1010. In dit geval is de installateur volgens de wet verplicht een inspectierapport aan uw organisatie te verstrekken, aan de werkgever om precies te zijn. U doet er echter goed aan om dit te ‘eisen’ omdat veel installateurs gewoonweg geen inspectierapporten opleveren of dat de klant (achteraf) iets anders had voorgesteld van het inspectierapport. Door van te voren eisen te stellen kunt u dit achterafgedoe voorkomen.

Zijn de tekeningen up-to-date?

Bij de meeste bedrijven niet. Om een installatie te kunnen inspecteren moeten de tekeningen up to date zijn en bij veel bedrijven is dit niet het geval. Deze zullen dus eerst bijgewerkt moeten worden. Eis dan ook bij oplevering van nieuwbouw naast een inspectierapport ook de elektrotechnische tekeningen. Bij voorkeur digitaal. Anders levert dit t.z.t. weer de nodige problemen en kosten op.

Hoe vaak inspecteren?

De frequentie van de inspectie van de elektrische installatie hangt af van een aantal factoren en kunt u zelf vaststellen, lees meer >> Tevens is het steekproefsgewijs inspecteren toegestaan. Het materiaal moet dan wel van het zelfde bouwjaar, type en gebruiksomstandigheid zijn. Dit is het geval bij bijvoorbeeld lichtarmaturen, wandcontactdozen, etc.. Verplaatsbare elektrische apparaten en machines. Daarnaast is er nog een punt van belang want uw organisatie plaatst, neem ik aan, ook elektrische machines in de panden. De norm kent twee soorten elektrische machines en toestellen: verplaatsbare en vast opgestelde machines. De vast opgestelde (of ze nu met een steker op het elektriciteitsnet zijn aangesloten of niet, doet niet ter zake) machines kun je laten meenemen met de inspectie van de elektrische installatie. De verplaatsbare elektrische apparaten, machines, et cetera moeten jaarlijks worden gecontroleerd. De frequentie van inspectie van verplaatsbare apparaten en machines kunt u zelf in overleg met de verantwoordelijke vaststellen.

Bron: Euronorm.net