In dit artikel vertellen we meer over de NEN 3140 inspectie dat gaat over bedrijfsvoering van elektrische installaties in het laagspanningsgebied.

Wat is de NEN 3140 inspectie?

NEN 3140 staat voor bedrijfsvoering van elektrische installaties. NEN is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden aan of nabij elektrische objecten. NEN 3140 focust zich daarbij specifiek op het laagspanningsgebied. Sinds juni 2019 is de NEN 3140+A3:2019 van kracht.

Is een NEN 3140 inspectie van een elektrische installatie verplicht?

Eerder werd de NEN 3140 inspectie stellig voorgeschreven en ingezet door diverse verzekeringsmaatschappijen om brand te voorkomen. Dit als gevolg van het slecht of niet juist aanleggen van de elektrische installaties conform de NEN 1010. Hiervoor is de SCIOS Scope 10 inspectie in de plaats gekomen. Dit wordt komende jaren dé standaard inspectie en zal opgenomen in de elektro clausule van je brandverzekering.

In meer dan 90% van de gevallen komt de klant voor een NEN 3140 inspectie terecht bij EPM, omdat dit “moe(s)t” van de verzekering. De belangrijkste reden voor het gebruik van de NEN 3140 wordt daarmee teniet gedaan.

Wat is het doel van een NEN 3140 inspectie?

Het doel van de NEN 3140 inspectie is het veilig stellen van de werkomstandigheden voor iedereen die bij de bedrijfsvoering van de elektrische installaties betrokken is.

Met andere woorden: men moet waar gezagsverhouding van toepassing is een veilige elektrotechnische omgeving creëren en behouden. Bij de aanleg van de elektrische installatie hebben we met elkaar afgesproken dat de NEN 1010 de rode draad is voor het veilig (bij)maken en opleveren van de elektrische installaties.

Vervolgens kan de NEN 3140 inspectie ingezet worden voor de veiligheidseisen te waarborgen voor de RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie). Dit is de zorgplicht die de wekgever heeft ten opzichte van de werknemers en andere gebruikers in en om het gebouw. Ook moet dit worden toegepast om te voldoen aan de Arbowetgeving. De NEN 3140 inspectie zorgt zo voor veiligheid van en voor iedereen.

Hoe vaak moet een NEN 3140 inspectie plaatsvinden?

Hoe vaak een NEN 3140 inspectie moet plaatsvinden wordt berekend aan de hand van wegingsfactoren. Dit gebeurt volledig automatisch. De wegingsfactoren zijn:

 1. De leeftijd van de installatie.
 2. De kwaliteit van de installatie.
 3. De omgevingsomstandigheden.
 4. De personen die de installatie gebruiken.
 5. De mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke.
 6. De richtlijnen van de fabrikanten van elektrisch materieel.

Om de veiligheid van je elektrische installaties te waarborgen dienen deze regelmatig te worden geïnspecteerd. Afhankelijk van de behoefte en de eis door derden dient dit om de 3 tot maximaal 6 jaren te geschiedden.

Wat zijn de kosten van een NEN 3140 inspectie?

Elk gebouw is qua gebruik(ers) en installatie(s) verschillend. Wij zullen altijd meer informatie van de aanvrager nodig hebben om een juiste kostenindicatie te geven. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De vervolgstappen na een inhoudelijke NEN 3140 inspectie

Als de inspectie is uitgevoerd door een van onze gekwalificeerde inspecteurs, trekt hij of zij zich terug om een overzichtelijke rapportage te maken. Doormiddel van onze eigen inspectiesoftware en geautomatiseerde werkwijze verschijnt een volledig rapport binnen 10 werkdagen in je mailbox. Uiteraard volledig uitgewerkt inclusief foto’s en geconstateerde afwijkingen.

Vervolgens kan de huisinstallateur worden ingeschakeld om de geconstateerde afwijkingen te herstellen. Is er geen huisinstallateur beschikbaar? Reken dan op de herstelofferte die wij standaard aanbieden. Wij herstellen de geconstateerde afwijkingen. Hierdoor kan jij je focussen op eigen business! Vraag geheel vrijblijvend een offerte voor een NEN 3140 inspectie aan.

Ook interessant

Share this post

Comments

4

  • Hoi Albert,

   De inspectie heeft niets met de afname vandoen maar met de veiligheid, dus hoe groot of klein de installatie ook is, de verplichting blijft.

   Via onze offertepagina kun je eenvoudig een prijsopgave aanvragen.

   Groet,
   EPM

   Beantwoorden
 • goedendag ik huur een oudpand voor hobby matige doeleinden gebruik
  geen stroom draai ik op voor de kosten van de keuring electriche installatie…en eventuele gebreken??

  Beantwoorden
  • De verplichting tot het laten doen van periodieke keuringen van de elektrische installatie en arbeidsmiddelen, komt voort uit een wettelijke verplichting. De zogenaamde arbowet en eventueel de verzekering.

   Het kan gaan over de NEN 3140 of Scope 8. In de meeste gevallen geeft de verzekering aan welke inspectie er gewenst wordt.

   Het heeft verder geen invloed of iemand een elektrische installatie wel, weinig of zelfs niet gebruikt.

   Als er een calamiteit plaats vindt die terug te voeren is naar de elektrische installatie, moet aangetoond kunnen worden dat de installatie veilig was ten tijde van de calamiteit.

   Als het pand is gehuurd MET gebreken, dan ben je vanaf dat moment ook zelf aansprakelijk voor de installatie. Je zal dus met de eigenaar goede afspraken moeten hebben gemaakt, anders ben jij helaas zelf verantwoordelijk voor de installatie, al gebruik je deze niet.

   Je aanvaard een gebouw zoals het erbij ligt, mits je hier afspraken over maakt. Het zou dus goed zijn dat een potentiële huurder altijd vraagt naar de staat van de technische installaties in de vorm van keuringscertificaten e.d.

   Voor jou als huurder is dat dan een nulpunt, en de zekerheid dat je gebruik gaat maken van een “veilige installatie”.

   Vanaf dat moment is de kwaliteit van de installatie de verantwoordelijkheid van de huurder van een pand.

   Beantwoorden

Laat een reactie achter