De NEN 1010 is de belangrijkste norm voor elektrische installaties in gebouwen. De NEN 1010 geeft de minimale veiligheidseisen weer waar een elektrische installatie aan moet voldoen. De NEN 1010 inspectie wordt toegepast bij het opleveren van nieuwe elektrotechnische installaties of grote wijzigingen aan installaties. In dit artikel vertellen we uit welke belangrijke voorschriften de NEN 1010 bestaat.

Belangrijkste voorschriften

NEN 1010 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. De NEN 1010 norm is tot stand gekomen door experts in de elektrotechniek te raadplegen en te overleggen over de beste manier om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties te waarborgen. Daarnaast is ook rekening gehouden met internationale normen en richtlijnen voor elektrische installaties. De NEN 1010 norm is vervolgens goedgekeurd door overheidsinstanties en is sindsdien verplicht voor alle elektrische installaties in Nederland.

De belangrijkste voorschriften uit de NEN 1010 zijn de volgende:

  • Veiligheid van personen: de installatie moet zodanig zijn ontworpen dat de veiligheid van personen niet in gevaar wordt gebracht.
  • Veiligheid van eigendommen: de installatie moet zodanig zijn ontworpen dat spullen in de buurt van de elektrische installatie veilig zijn. Bijvoorbeeld dat er geen brand ontstaat door een elektrische storing.
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC): de installatie moet voldoen aan de EMC-eisen en mag geen storende invloed hebben op andere installaties of elektrische apparaten.
  • Bedrijfsspanning: de bedrijfsspanning (stroomsterkte) mag niet hoger zijn dan 1000 Volt AC (wisselstroom) of 1500 Volt DC (gelijkstroom).
  • Beschermingsmaatregelen: de installatie moet worden voorzien van de juiste beschermingsmaatregelen, zoals aardlekschakelaars en overspanningsbeveiliging, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
  • Montage en bevestiging: de installatie moet op de juiste manier worden gemonteerd en bevestigd.
  • Keuring en inspectie: de installatie moet regelmatig worden gekeurd en geïnspecteerd om te waarborgen dat ze nog voldoet aan de eisen van de NEN 1010.

Wat regelt de NEN 1010?

De NEN 1010 regelt de veiligheid in vast aangelegde installaties met een wisselspanning tot 1000V en een gelijkspanning tot 1500V. Vast aangelegde installaties zijn voor permanent gebruik.

In de NEN 1010 is aangegeven hoe een elektrische installatie er in een gebouw uit zou moeten zien. Hierbij wordt ingegaan op de wijze waarop het ontwerp heeft plaatsgevonden en hoe dat er in werkelijkheid uit ziet. Dan kan het gaan over de plaatsing van componenten, leidingdiameters, lengte van bekabeling, hoe is een leiding bevestigd enz.

De NEN 1010 is van toepassing op zowel nieuwe als bestaande installaties. De NEN 1010 is bedoeld voor de woningbouw, utiliteitsbouw en de industrie. De NEN 1010 wordt ook gebruikt als naslagwerk bij inspecties en controles van nieuwe installaties.

Voorbereiden op de inspectie

Bij het uitvoeren van een inspectie is het van belang dat iedereen ervan op de hoogte is, dat spanning geschakeld kan worden, waardoor de stroomvoorziening gedurende de inspectie niet continu gewaarborgd is. Vindt er ook nog inspectie van arbeidsmiddelen plaats, dan is het zaak om die centraal te verzamelen, waardoor de inspectie snel en soepel kan verlopen.

Welke algemene eisen hebben geleid tot de NEN 1010?

De NEN 1010 norm is bedoeld om te zorgen dat elektrotechnische installaties veilig, betrouwbaar en energie-efficiënt zijn. Door de aanbevelingen in de NEN 1010 norm te volgen, kunnen elektrotechnische installaties op een verantwoorde manier worden ontwikkeld en gebruikt, waardoor de energie-efficiëntie wordt verhoogd en de veiligheid voor mensen en de omgeving wordt gewaarborgd.

Energierendement

Hebben we het over het energierendement van elektrotechnische installaties dan bevat de NEN 1010 zowel eisen als aanbevelingen om tot het beste compromis te komen tussen het vereiste serviceniveau en het laagste elektriciteitsverbruik.

De NEN 1010 norm bevat regels om te zorgen dat elektrische installaties energie-efficiënt zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat er minder energie verloren gaat en dat er minder CO2-uitstoot is.

Gebruik & beheer

De NEN 1010 norm bevat regels over hoe elektrische installaties moeten worden gebruikt en beheerd, zoals de manier waarop de installatie moet worden aangesloten en hoe het onderhoud moet worden uitgevoerd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en betrouwbaar werkt.

Veiligheid

De NEN 1010 norm bevat regels over de veiligheid van elektrische installaties, zoals hoeveel stroom er mag worden geleverd en hoe de installatie moet worden beveiligd tegen overbelasting. Dit is belangrijk om te zorgen dat mensen veilig zijn en dat de installatie geen brand veroorzaakt.

NEN 1010 inspectie laten uitvoeren?

Vraag een berekening aan en laat je installatie inspecteren.

Wat is een laagspanningsinstallatie?

Een laagspanningsinstallatie is een elektrische installatie, waarbij de bedrijfsspanning niet hoger is dan 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning. Bedrijfsspanning is de netspanning waarmee binnen een woning, bedrijf of instelling gewerkt wordt.

Hoe vaak moeten elektrotechnische installaties geïnspecteerd worden?

De NEN 1010 bepaalt niet het aantal inspecties. Er zijn twee wetten waar dit antwoord in wordt gegeven. De Woningwet en het Bouwbesluit. De Woningwet is opgenomen in het Bouwbesluit. Daarom kan het zo zijn dat bepaalde normen samenvallen. Zou je iets moeten doen uitsluitend volgens de Woningwet, dan geldt die specifieke norm.

Gewaarborgd in het Bouwbesluit

In het bouwbesluit is vastgelegd dat een voorziening voor elektra voldoet aan:

  • NEN 1010 bij lage spanning.
  • NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.

In het Bouwbesluit staat niet expliciet omschreven hoe vaak er moet worden geïnspecteerd. Het aantal keren dat er geïnspecteerd moet worden is meestal afhankelijk van een opstalverzekering. Gebruikelijk is dat één keer per 5 jaar geïnspecteerd wordt.

Gekwalificeerde inspecteurs

De Arbowet bepaalt dat de inspectie van installaties in de woningbouw, industrie en bedrijfsgebouwen alleen uitgevoerd mag worden door opgeleide personen. Onze inspecteurs hebben de bevoegdheid om inspecties uit te voeren en hebben de juiste papieren op zak.

Veilige werkomstandigheden

Voor het veiligstellen van werkomstandigheden wordt er bij de oplevering van een elektrische installatie een NEN 1010 inspectie verricht en bij een bestaande elektrische installatie wordt periodiek een NEN 3140 inspectie verricht. De NEN 3140 zorgt dat veilige werkomstandigheden gehandhaafd blijven. Waar een gezagsverhouding van toepassing is moet een veilige elektrotechnische omgeving worden gerealiseerd. Een periodieke inspectie zorgt voor een onafhankelijke keuring.

Rapportage na een NEN 1010 inspectie

De resultaten die komen uit een NEN 1010 inspectie worden samengevat in een rapportage. Hierin staan ook aanbevelingen voor het herstellen van gebreken. Op basis van dit rapport moet een installatie hersteld worden. Een rapportage is standaard onderdeel van de NEN 1010 inspectie. Eerder zijn we in een artikel dieper ingegaan op de kosten van een NEN 1010 inspectie.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter