Elektrotechnisch installatieinstallateur EPM

De NEN 1010 keuring is een elektrotechnische inspectie (norm) en wordt voornamelijk gebruikt bij het nieuw aanleggen van elektrotechnische installaties.

In Nederland staan de technische eisen voor een elektrische laagspanningsinstallatie beschreven in de NEN 1010. Dit is de bijbel van de elektrotechniek. De NEN 1010 is de belangrijkste norm, omdat deze ter sprake komt bij iedere elektrotechnische installatie.

Graag leggen we de uitleg en toepassingen van een NEN 1010 keuring aan je uit.

Wat is een NEN 1010 keuring?

Een NEN 1010 keuring is een opleverinspectie. De inspectie is erop gericht dat elektrotechnische laagspanningsinstallaties op een veilige manier worden aangelegd, aangepast en gebruikt. Belangrijke pijlers van de NEN 1010 keuring zijn: het voorkomen van risico’s op brand en elektrische schokken.

Welke verplichtingen volgen er na een NEN 1010 keuring?

Het is belangrijk dat toekomstige aanpassingen aan elektrische installatie(s) conform de NEN 1010 worden uitgevoerd. Hiermee wordt bedoeld dat men ten alle tijden moet kiezen voor een gedegen installateur, die kan aantonen dat hij/zij conform de NEN 1010 aanpassingen uitvoert.

Toepassingen NEN 1010 keuring

  • Als een nieuwe elektrotechnische installatie wordt opgeleverd.
  • Bij ingrijpende aanpassingen aan je elektrotechnische installatie.

De NEN 1010 opleverinspectie maakt inzichtelijk dat je nieuwe elektortechnische installatie conform de norm is aangelegd.

Wij voeren graag de NEN 1010 opleverinspectie voor je uit.

Wat heeft de NEN 1010 keuring te maken met het Bouwbesluit?

De NEN 1010 wordt genoemd in het Bouwbesluit 2012. NEN normen zijn geen wetten, maar afspraken die door en voor de markt zijn gemaakt. Al deze afspraken worden vastgelegd in de NEN 1010 en vervolgens in het Bouwbesluit 2012. Om precies te zijn kunnen we dit terugvinden in artikel 5.1a NEN 1010.

Wat wordt verstaan onder laagspanningsinstallaties?

Met een laagspanningsinstallatie worden wisselspanningen tot 1000 volt en gelijkspanning tot 1500 volt bedoeld. De algemene elektrotechnische installatie binnen in huis of een bedrijfsgebouw valt hier onder. Deze installaties hebben een netspanning van 230/400 volt.

Waar wordt op gelet bij een NEN 1010 inspectie?

Bij de veiligheidsbepaling van een NEN 1010 inspectie wordt gelet op de aanleg van de installatie. We hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe een elektrische installatie veilig aangelegd moet worden. Door de NEN 1010 opleverinspectie in te zetten kan de installateur aan de klant laten zien dat een elektrotechnische installatie gedegen is aangelegd of aangepast.

Vraag direct uw offerte aan

Laat uw nieuwe installatie aanleggen conform de NEN 1010 opleverinspectie.

Wat zijn de kosten van een NEN 1010 inspectie?

De kosten van een NEN 1010 inspectie worden berekend aan de hand van:

  • De hoeveelheid hoofd- en onder verdelers.
  • BVO (Bruto Vloer Oppervlakte).
  • Leeftijd van de installatie(s).
  • Bereik van het te inspecteren pand.
  • Of het een nieuwe of bestaande installatie is.

Wat betekent NEN 4010?

Na dik 9 jaar gewerkt te hebben aan een leesbaardere variant van de NEN 1010, bestaat er sinds 2019 de NEN 4010. De NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken.

Eigenlijk is de NEN 4010 een vereenvoudigde versie van de NEN 1010, zodat elke elektrotechnisch installateur volgens een veilige en leesbare norm kan installeren.

De NEN 4010 is wat betreft inhoud duidelijker omschreven dan de NEN 1010. De NEN 1010 verder gelijk aan de NEN 4010. De NEN 4010 is niet gekwalificeerd als officiële inspectie methodiek.