Elektrotechnische installatie

De SCIOS Scope 8 inspectie is ontstaan, omdat de NEN 3140 inspectie niet is gereguleerd. Dat wil zeggen dat er geen directe eisen worden gesteld aan de inspecteur en aan het inspectiebedrijf. Om eenduidigheid te creëren in de uitvoering van de inspecties in Nederland, hebben een aantal belanghebbende organisaties een deelregeling inspectie elektrisch materieel opgezet binnen SCIOS.

SCIOS Scope 8 inspectie voor (aanraak)veiligheid van installaties

De SCIOS 8 inspectie is een gestandaardiseerde NEN 3140 inspectie die de (aanraak)veiligheid van een installatie in kaart brengt. De SCIOS Scope 8 inspectie is gebaseerd op de NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”.

De Scope 8 inspectie komt in beeld bij het opstellen van een RI&E of als jouw verzekeraar er om vraagt. Een RI&E is voor elk bedrijf verplicht. Een SCIOS Scope 8 inspectie is gebaseerd op de NEN 3140. De Scope 8 omvat een vaststaand inspectieplan. Het inspectieplan is vastgesteld op basis van een risico inschatting en best practises.

De Scope 8 inspectie wordt voornamelijk ingezet om te kunnen voldoen aan de RI&E, zorgplicht en de Arbowetgeving. Ze noemen het ook wel de aanraakveiligheid van de elektrotechnische installaties. Eerder werd de NEN 3140 veelvuldig voorgeschreven door verzekeraars.

Met SCIOS Scope 8 brandrisico’s beperken

Door inspectie en controle conform de SCIOS Scope 8 worden brandrisico’s beperkt. Door middel van deze inspectie wordt aantoonbaar gemaakt dat al het mogelijke is gedaan om brandrisico’s in te perken. Ook ben je wettelijk gedekt, zodat er bij eventuele aansprakelijkheid geen discussies ontstaan.

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Werken met elektrische installaties levert risico’s op. Het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. De periodieke Scope 8 inspectie ondersteunt de werkgever bij het minimaliseren van die risico’s. Scopes mogen daarnaast alleen door gecertificeerde inspecteurs worden uitgevoerd.

Het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 staat als algemeen vereiste dat de arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd dient te worden ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie aan de elektrische installatie voldoe je aan de eisen volgens artikel 3.2 in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Oorsprong SCIOS Scope 8 keuring

De stichting SCIOS is eigenaar van het kwaliteitssysteem dat de kwaliteit en uitvoering van SCIOS inspecties waarborgt. Door stichting SCIOS wordt dit kwaliteitssysteem beheert en ontwikkeld.

Certificatieregelement Scope 8

Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven. Ook zijn hierin eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven. EPM is een SCIOS Scope 8, 10 en 12 gecertificeerd inspectiebedrijf.

Een veilige elektrotechnische installatie is van levensbelang. De Scope 8 inspectie waarborgt dat veilig aan en met elektrotechnische installaties kan worden gewerkt. De aanraakveiligheid wordt getoetst. Door frequent een SCIOS Scope 8 keuring uit te voeren, blijft elektrotechnische veiligheid van iedereen gewaarborgd.

Verzekerd van een professionele Scope 8 inspectie

Jaarlijks wordt EPM door de DEKRA geaudit om alle kwaliteitsproducten up-to-date te houden. Laat je een Scope 8 keuring door professionals van EPM uitvoeren? Dan ben je verzekerd van geaccrediteerde en opgeleide professionals.

Een Scope 8 keuring is een gestandaardiseerde en professionele inspectie. Heldere digitale rapportages bij oplevering en herstelwerk conform de geldende normen zijn een vanzelfsprekendheid!

Meer weten? Vraag direct een offerte aan voor een SCIOS Scope 8 inspectie!

Nieuws over inspecties

Lees alle artikelen

Referenties inspecties

Bekijk alle referenties