Elektrotechnische installatie

SCIOS Scope 8 is gebaseerd op de NEN 3140. De inspectie omvat een vaststaand inspectieplan. Het inspectieplan is vastgesteld op basis van een risico inschatting en best practises.

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Werken met elektrische installaties levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. De periodieke inspectie die is gebaseerd op de NEN 3140 door een gecertificeerd inspectiebedrijf ondersteunt de werkgever bij het minimaliseren van die risico’s. Het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 staat als algemeen vereiste dat de arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd dient te worden ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie aan de elektrische installatie voldoe je aan de eisen volgens artikel 3.2 in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Recente referenties inspecties

Bekijk alle referenties