Elektrotechnische installatie

De norm NEN 1010 is de veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties. NEN-normen zijn geen wetten, maar afspraken die voor en door de markt zijn gemaakt. Doel is dat iedereen die een nieuwe installatie aanlegt, een aanpassing doet of de elektrische installatie uitbreidt, dit op dezelfde manier doet: conform gemaakte afspraken die terug te vinden zijn in de NEN 1010.

De kleine lettertjes

Gebouwen moeten voldoen aan de Woningwet. De technische uitvoering van deze wet staat beschreven in het Bouwbesluit. Volgens artikel 5.1a van het Bouwbesluit 2012 moet de elektrische installatie voldoen aan NEN 1010.

Recente referenties inspecties

Bekijk alle referenties