Elektrotechnische installatie

NEN 1010 is een elektrotechnische inspectie (norm) aan elektrotechnische installaties. De NEN 1010 inspectie wordt voornamelijk ingezet als opleveringsinspectie om aan te kunnen tonen dat een nieuw aangelegde elektrische installatie voldoet aan de juiste norm.

De NEN 1010 keuring is het startpunt voor elke elektrotechnisch installateur die een juist en goed functionerende installatie maakt. In de NEN 1010 staan de minimumveiligheidseisen beschreven waaraan een laagspanningsinstallatie in een utiliteitsgebouw, woning of industrie moet voldoen.

NEN 1010 veiligheidsbepaling laagspanningsinstallaties

De norm NEN 1010 is de veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties. NEN-normen zijn geen wetten, maar afspraken die voor en door de markt zijn gemaakt. Doel is dat iedereen die een nieuwe installatie aanlegt, een aanpassing doet of de elektrische installatie uitbreidt, dit op dezelfde manier doet: conform gemaakte afspraken die terug te vinden zijn in de NEN 1010.

De NEN 1010 geeft aan hoe de laagspanningsinstallaties veilig moeten worden aangelegd, uitgebreid en aangepast. Met andere woorden: bij aanleg van een nieuwe installatie, maar ook bij uitbreidingen en aanpassingen dient rekening te worden gehouden met de NEN 1010 inspectie.

Prijs van een NEN 1010 keuring

De prijs van een NEN 1010 keuring hebben we eerder uitvoerig besproken in een blogartikel. Je vraagt tevens eenvoudig een prijs op maat aan via onze offertepagina.

Toepassing NEN 1010 inspectie

De NEN 1010 norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

 • Gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare, MKB en industriële doeleinden.
 • Appartementencomplexen.
 • Woningen.
 • Kantoorpanden.
 • Jachthavens.
 • Tijdelijke woonverblijven.
 • Vakantieverblijven waaronder stacaravans en of vakantiehuizen.
 • Hotelaccommodaties.
 • Laadstations voor auto’s en fietsen.
 • Retail.
 • Horeca.

 

NEN 1010 inspectie besproken in Bouwbesluit

Gebouwen moeten voldoen aan de Woningwet. De technische uitvoering van deze wet staat beschreven in het Bouwbesluit. Volgens artikel 5.1a van het Bouwbesluit 2012 moet een elektrische installatie voldoen aan NEN 1010.

Aandacht voor toepassing NEN 1010

Verifieer altijd bij jouw elektrisch installateur of gewerkt wordt conform de NEN 1010. Daarnaast ben je vrij om te vragen naar een NEN 1010 opleveringsrapport welke voortvloeit uit een opleveringsinspectie. Hierin geeft de installateur aan de installatie te hebben opgeleverd conform de NEN 1010.

Heb je bij ons een NEN 1010 inspectie aangevraagd? Dan ontvang je een gedegen en professionele inspectie met bijbehorende opgeleide inspecteur en overzichtelijke digitale rapportages. Daarnaast zullen de vakmensen van EPM het herstelwerk uitvoeren conform de geldende en juiste normen.

Vraag direct online je offerte aan voor een NEN 1010 inspectie.

Nieuws over inspecties

Lees alle artikelen

Referenties inspecties

Bekijk alle referenties