Service en onderhoud LED installaties

Wij bieden totaaloplossingen voor elektrotechnisch onderhoud. Bij onderhoudswerkzaamheden buiten ons bereik, sturen wij derden aan. Je geniet van één centraal aanspreekpunt en volledige ontzorging.

Wij voorzien in zowel preventief onderhoud en correctief onderhoud 24 uur per dag. Ervaar de voordelen van one-stop shopping. Wij nemen alle onderhoud voor onze rekening.

Met een vaste groep onderaannemers (derden) werken wij samen bij werkzaamheden die we niet zelf kunnen uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: werkzaamheden aan screens, rolluiken of deuropeners. Jouw aanspreekpunt zijn wij. Dat maakt het overzichtelijk. Alle gegevens en data heb je op één plek beschikbaar.

Onderhoud derden

Wij regelen onderhoud derden in één centraal onderhoudscontract, zodat je een aanspreekpunt hebt. Voor derden onderhoud werken we samen met gekwalificeerde en professionele partners.

Aanvullingen op regulier onderhoudscontract

Het kan voorkomen dat EPM niet zelf de kennis of expertise in huis heeft voor bepaalde installaties onderdelen. Wij faciliteren dit onderhoud zodat je een aanspreekpunt hebt.

We werken samen met gekwalificeerde en professionele partners. Voorbeelden van installaties die EPM onderhoud via partners zijn:

  • Automatische draaideuren.
  • Zonwering installaties.
  • CO-LPG installaties.
  • Blikseminstallaties.
  • Onderhoud van screens.

 

Beheer van installaties

Bij totaalonderhoud hoort ook het beheer. Inzicht in je installaties krijgen is een pré. Doordacht beheer van installaties zorgt voor comfort en veiligheid voor gebruiker en beheerder. Tevens zorgt een goed functionerende installatie voor stabiliteit en beheersing in je cashflow.

Alle data centraal in klantportaal

EPM zorgt ook voor het beheer van data. Installaties bevatten data. Data die voor jou als opdrachtgever kan zorgen voor meer inzicht. We kunnen spreken over vaste data, denk aan: tekeningen, schema’s, handleidingen en opleverrapporten.

Uit onderhoud en beheer vloeit ook variabele data, zoals: periodieke onderhoudsrapporten, inspectie rapporten, overzichten van storingen en managementrapportages. Deze data is beschikbaar in ons klantportaal en persoonlijk op jouw business afgestemd.

Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)

Een MJOP (verkort voor meerjaren onderhoudsplanning) opzetten voor gebouwen en installaties is een slimme manier om inzicht te krijgen in installaties.

Door te kijken naar de lange termijn is het overzicht van te verwachten uitgaven en investeringen makkelijker te budgetteren. Door het opstellen en actueel houden van een meerjaren onderhoudsplanning dragen wij ons steentje bij aan slimme oplossingen voor effectief onderhoud.

Referenties service & onderhoud

Bekijk alle referenties