De NTA 8220 (Nederlands Technische Afspraak) is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Techniek Nederland, iKeur en het Verbond van Verzekeraars. De NTA 8220 is een vrij nieuwe controle/inspectiemethodiek.

De NTA 8220 heeft als doel het brandrisico veroorzaakt door elektrisch materiaal in gebouwen te beperken. De NTA 8220 geldt ook voor aangesloten elektrische toestellen op installaties (gedefinieerd in deze NTA als elektrisch materieel).

Wat is het onderscheid tussen de NTA 8220 en SCIOS Scope 10 inspectie?

De NTA 8220 inspectie hangt samen met de SCIOS Scope 10 inspectie. De SCIOS Scope 10 stelt eisen aan het inspectiebedrijf en de bijbehorende inspecteur. Dit is de reden dat een SCIOS Scope 10 inspectie op termijn de NTA 8220 inspectie zal vervangen. De SCIOS Scope 10 inspectie waarborgt dat de inspectie alleen door een gecertificeerd inspectiebedrijf uitgevoerd mag worden.

Controle op brandrisico

De NTA 8220 is niet alleen bedoeld voor je eigen veiligheid, ook voor de veiligheid van anderen. Daarnaast biedt de NTA 8220 continuïteit. In de meeste gevallen wordt door een verzekeraar gevraagd om een certificaat waaruit blijkt dat een installatie is geïnspecteerd en waar nodig is hersteld conform de geldende norm.

Reden voor een NTA 8220

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Door te inspecteren conform de NTA 8220, wordt brandrisico beperkt tot een minimum. De NTA 8220 beschrijft duidelijk hoe doormiddel van de inspectie het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt dient te worden, hoe er gerapporteerd dient te worden en welke minimale competenties daarvoor nodig zijn.

Meer weten over de NTA 8220?

Vraag een offerte op maat aan.

NTA 8220 verplicht door verzekeraars

De NTA 8220 is verplicht gesteld door verzekeraars. Normaal gezien wordt in de elektroclausule de SCIOS Scope 10 genoemd, omdat dit een gecertificeerde inspectiemethodiek is.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter