Elektrotechnische installatie

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de brede risico’s van elektrisch materieel vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN 3140 als uitgangspunt onvoldoende. Deze zijn immers gericht op het beheer van elektrische installatie die volgens NEN 1010 aangelegd zijn. De aandacht van SCIOS-scope 8 en 9 inspecties zijn gericht op het veilige gebruik en het voorkomen van letsel bij gebruikers. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld, in samenwerking met elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche. Deze scope is gebaseerd op de NTA 8220.

SCIOS Scope 10: verdere uitwerking van VIER protocol

De inspectie volgens SCIOS-scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER protocol. De grote stap voorwaarts is dat de inspectie nu gecertificeerd is. Dat houdt in dat de inspectieomvang vastligt en dat de Certificatie-instelling jaarlijks een controle op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven uitvoert. Tevens worden de medewerkers eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden. Om als medewerker van een SCIOS gecertificeerd bedrijf scope 10 inspecties te mogen uitvoeren, is de bevoegdheid voor scope 8 – dan wel een diploma scope 8 – alsmede een diploma scope 10 vereist.

Periodiek uitvoeren van risico inspecties

De risico-inspectie elektrisch materieel is eind 2017 operationeel geworden. De verzekeringsbranche heeft aangegeven bij verzekerden aan te dringen op het periodiek laten uitvoeren van de gecertificeerde risico-inspectie. Hiermee laat een bedrijf zien dat het werkt aan het beperken van het brandrisico.

Polisvoorwaarden verzekeraars

In de polisvoorwaarden van verzekeraars worden eisen gesteld aan de uit te voeren inspectie. Het is van belang dat het uitvoeren van de polis op de juiste manier gebeurt, omdat uw risico anders niet afgedekt is.