NEN 3140 Inspecties: Grondige Controle voor Optimale Veiligheid in Woningen & Bedrijven

Stroomstoringen, kortsluitingen en branden door defecte elektrische installaties: het zijn nachtmerries voor iedere huiseigenaar of ondernemer. Gelukkig kunt u deze risico’s aanzienlijk verkleinen met een NEN 3140 inspectie.

In deze blog bespreken we alles wat u moet weten over NEN 3140 inspecties. We gaan in op de voordelen van een NEN 3140 inspectie, de verschillende keuringstrajecten en de keuringsinstituten die u kunt inschakelen.

NEN 3140 keuring voor woningen: optimale veiligheid & wooncomfort in uw woning

Een veilige elektrische installatie is essentieel voor uw woning. Met een NEN 3140 keuring voor woningen bent u verzekerd van:

  • Optimale veiligheid: Een gekeurde elektrische installatie verkleint de kans op stroomstoringen, kortsluitingen en branden. Dit zorgt voor een veilige leefomgeving voor u en uw gezin.
  • Verhoogd wooncomfort: Een goed functionerende elektrische installatie zorgt voor een optimaal wooncomfort. U heeft geen last van knipperende lichten, storingen in uw apparaten of andere ongemakken.
  • Waardebehoud van uw woning: Een gekeurde elektrische installatie kan de waarde van uw woning verhogen.

NEN 3140 keuring voor bedrijven: voldoe aan de nieuwste normen & waarborg uw concurrentievoordeel

Ook voor bedrijven is een NEN 3140 keuring van groot belang. Met een gekeurde elektrische installatie:

  • Voldoet u aan de nieuwste wet- en regelgeving: In Nederland is het verplicht om nieuwbouw- en renovatieprojecten te voorzien van een gekeurde elektrische installatie. Ook voor bestaande panden is het raadzaam om te voldoen aan de NEN 3140 norm.
  • Verhindert u productieverlies door stroomstoringen: Een defecte elektrische installatie kan leiden tot productieverlies en financiële schade. Een NEN 3140 keuring kan u deze kosten besparen.
  • Zorgt u voor een veilige werkomgeving: Een veilige werkomgeving is essentieel voor uw medewerkers. Met een NEN 3140 keuring zorgt u voor een veilige elektrische installatie en voorkomt u ongevallen.

NEN 3140 inspectie voor woningen: een grondige inspectie voor optimale veiligheid

Een NEN 3140 inspectie voor woningen is een grondige controle van uw elektrische installatie. De keurmeester controleert onder andere:

  • De staat van de kabels en leidingen
  • De werking van de schakelaars en stopcontacten
  • De aardlekschakelaar
  • De overspanningsbeveiliging

Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid keuringsrapport met de bevindingen van de keurmeester. In het rapport staan ook eventuele gebreken en de benodigde herstelwerkzaamheden.

NEN 3140 inspectie voor bedrijven: zorg voor een veilige werkomgeving met periodieke inspecties

Voor bedrijven is het raadzaam om de elektrische installatie periodiek te laten keuren. Zo waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers en voorkomt u productieverlies door stroomstoringen. De frequentie van de periodieke keuringen is afhankelijk van het type bedrijf en de risico’s die verbonden zijn aan de elektrische installatie.

NEN 3140 DEKRA: betrouwbare keuring door een erkend keuringsinstituut

DEKRA is een erkend keuringsinstituut dat NEN 3140 keuringen uitvoert voor woningen en bedrijven. DEKRA keurmeesters zijn gediplomeerd en ervaren in het keuren van elektrische installaties.

NEN 3140 Kiwa: onafhankelijke keuringen voor optimale veiligheid in uw woning of bedrijf

Kiwa is een onafhankelijk keuringsinstituut dat NEN 3140 keuringen uitvoert voor woningen en bedrijven. Kiwa keurmeesters zijn objectief en onafhankelijk en garanderen u een betrouwbare keuring.

NEN 3140 Lloyd’s Register: internationale erkenning voor uw NEN 3140 keuring

Lloyd’s Register is een internationaal erkend keuringsinstituut dat NEN 3140