Opslagsystemen voor elektrische energie zijn systemen die elektrische energie opwekken en opslaan voor later gebruik. Opslagsystemen kunnen worden gebruikt om elektriciteit op te slaan die is opgewekt door hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of windmolens, of om elektriciteit op te slaan die is opgewekt door traditionele energiebronnen zoals kolen- of gascentrales.

Een duurzame bedrijfsvoering wordt steeds belangrijk. Omdat we niet altijd kunnen beschikken over wind- en zonne-energie is het opslaan van elektrische energie een interessante keuze.

Nu wordt nog veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie. Olie en gas raken op en veel CO2 komt vrij. Dat wil je juist beperken. Duurzaam opgewekte energie klinkt dus als een ideale oplossing. Nog veel belangrijker is de vraag hoe we duurzaam opgewekte energie kunnen opslaan. Want we over produceren namelijk energie. Hoe dat zit wordt behandeld in dit artikel.

Hoe kan je elektrische energie opslaan?

Het opslaan van grote hoeveelheden energie kan in accu’s of in waterstof. De productie van waterstof brengt echter hoge kosten met zich mee, dus voorlopig zal dit nog niet op grootschaligheid mogen rekenen. Accu opslag wordt momenteel goedkoper, maar is met name geschikt voor kleinschalige opslag. Nadelen van kleinschalige opslag zijn de beschikbare capaciteit en lange oplaadtijd.

Grootschalige opslag met accu’s wordt ook al geruime tijd regelmatig toegepast. Meestal in situaties wanneer energie afkomstig is van zonnepanelen en windmolens. Een grootschalige opslag levert energie op momenten dat er geen energie wordt opgewekt.

Energie opslaan altijd zinvol

Het is altijd zinvol om energie op te slaan. Door toepassing van de juiste beheer software kan enerzijds stroom bij behoefte worden afgenomen, maar ook goedkope stroom worden gekocht en opgeslagen. Het voordeel van opslag is dat een huishouden of bedrijf met een kleine hoofdaansluiting toch tijdelijk meer kan afnemen dan dat er voorhanden is.

Meer weten over zonnepanelen?

Neem contact met ons op.

Energieopslag als toevoeging op zonnepanelen

De beslissing tot aanschaf opslagsysteem voor elektrische energie wordt niet zomaar gemaakt. Een opslagsysteem wordt nu nog alleen toegepast als er al duurzaam energie wordt opgewekt met zonnepanelen. PV-panelen wekken energie op die deels wordt terug geleverd aan het net. Ook is het belangrijk te weten dat in de zomer genoeg opbrengst wordt gerealiseerd om een thuisbatterij mee te vullen, maar in de winter niet. Als we kijken naar de prijsontwikkeling van een thuisbatterij dan is het nog steeds erg duur voor het gemiddelde huishouden.

30% van opgewekte energie wordt zelf gebruikt en 70% gaat gemiddeld terug naar het net.

Energieopslag met accu’s

Energieopslag met accu’s is op dit moment het meest lucratief. We blijven zoeken naar oplossingen die meer capaciteit kunnen bieden. Voor de eindgebruiker is de prijs natuurlijk belangrijk, want dat bepaalt je terugverdientijd.

Dat nu is nog een moeilijke opgave. Wellicht dat in de toekomst als de salderingsregeling komt te vervallen er een subsidie vrijkomt voor de opslagvoorzieningen. Na 2025 verdwijnt geleidelijk de financiële prikkel van de salderingsregeling. Door die regeling is het nu juist interessant om stroom terug te leveren en dit weg te strepen tegen je verbruikte stroom. Op het moment dat regels voor saldering echt veranderen, wordt het dringend tijd voor opslag!

Daarom kan het opslaan van elektrische energie interessant zijn!

  • Je bespaart op stroomkosten.
  • Je verdubbelt het verbruik eigen opgewerkte zonnestroom.
  • Laden van elektrisch vervoer op basis van goedkoop opgewekte stroom vanuit de PV-panelen is lucratief.
  • Je ontlast de E-hoofdaansluiting.
  • De accu kan als back-up systeem dienen in afgelegen gebieden.

Voor wie is energieopslag interessant?

Als we kijken naar de particuliere markt dan is het gezien de huidige saldering nog niet echt zinvol om een opslagsysteem aan te schaffen. De terugverdientijd (8-10 jaren) weegt niet op tegen de investering. Denk je echter duurzaam en heb je het geld liggen dan is het zeker aan te bevelen!

Bedrijfsmatig wordt het interessant. Met name ook vanwege de moeite die het kost om een grotere aansluiting te krijgen als je dat zou willen. Heb je namelijk een hoofdaansluiting die bepaalde pieken niet aan kan, of wil je de pieken in het gebruik beperken? Dan is de aanschaf van een MKB-batterij zeker aan te bevelen. We noemen dit peak shaving.

Peakshaving is het weghalen van de pieken in het energieverbruik. Hierdoor wordt het energieverbruik gelijkmatiger, waardoor kosten worden bespaard en de energierekening daalt. De stroom wordt opgeslagen in de daluren en achtereenvolgens gebruikt in de piekuren.

Het is simpel, tijdens de daluren wordt er energie opgeslagen, deze opgeslagen energie wordt vervolgens gebruikt tijdens de piekuren. Door regelmatiger energieverbruik daalt de energierekening.

Andersom kan natuurlijk ook, duurzame energiebronnen leveren niet continu energie. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze bronnen, is opslag van energie belangrijk.

Prijs van elektrische energieopslag of thuisbatterij

Er zijn steeds meer systemen voorhanden. Hierin lopen de Lithium-ion thuisbatterijen voorop qua prijs/kwaliteit.

Tot nu toe was de stelregel € 1000 per opgeslagen Kilowattuur (Kwh), dit wordt intussen goedkoper, een batterij kost nu tussen de € 600-€ 700 per Kwh exclusief montage.

Maximale capaciteit van een thuisbatterij

Een standaard thuisbatterij, bijvoorbeeld de Tesla Powerwall gaat tot 13,5 Kwh. Deze batterijen hebben een vaste waarde en zijn uitsluitend in deze waarde verkrijgbaar. Dat terwijl er ook batterijen zijn waar je per module kunt afnemen, waardoor je op basis van de investeringsmogelijkheden jouw systeem kunt uitbreiden naar behoefte.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter