Ontdek hoe je de brandveiligheid van elektrische voertuigen en laadpalen in parkeergarages kunt waarborgen. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van brandveiligheid voor EV’s en geven we je waardevolle inzichten om ervoor te zorgen dat jij en je eigendommen beschermd zijn. Leer over belangrijke aspecten, regelgeving en preventieve maatregelen om het risico van brandincidenten te minimaliseren.

Wist je dat bij perceel met meer dan 20 parkeerplekken één laadpunt voor elektrische auto’s beschikbaar moet zijn?

Belang van veiligheid bij het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages

Het belang van veiligheid bij het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages kan niet genoeg worden benadrukt. Dit zijn een aantal belangrijke redenen waarom veiligheidsmaatregelen bij het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages belangrijk zijn.

 1. Brandgevaar: elektrische voertuigen gebruiken lithium-ionbatterijen, die bij oververhitting of beschadiging brandgevaarlijk kunnen zijn. Veilige laadinfrastructuur en de juiste installatie zijn cruciaal om brandincidenten te voorkomen.
 2. Bescherming van gebruikers: parkeergarages worden vaak druk bezocht, en gebruikers moeten zich veilig voelen tijdens het opladen. Goed ontworpen en onderhouden laadpalen verminderen het risico op ongevallen.
 3. Bescherming van eigendommen: zowel de elektrische voertuigen als de parkeergarage zelf vertegenwoordigen aanzienlijke investeringen. Het voorkomen van brand of schade is essentieel om financiële verliezen te voorkomen.
 4. Naleving van voorschriften: overheidsvoorschriften en -normen voor de brandveiligheid van laadinfrastructuur moeten worden nageleefd. Niet voldoen aan deze voorschriften kan leiden tot juridische problemen.
 5. Reputatie en vertrouwen: parkeergarages en oplaadstations die bekend staan om hun hoge veiligheidsnormen, kunnen het vertrouwen van klanten winnen en behouden, wat essentieel is voor zakelijk succes.
 6. Milieubescherming: brandincidenten met elektrische voertuigen kunnen niet alleen gevaarlijk zijn voor mensen en hun eigendommen, maar ook schadelijk voor het milieu vanwege de giftige stoffen die vrijkomen. Het voorkomen van dergelijke incidenten draagt bij aan milieubescherming.

Kortom, veiligheid bij het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages is van vitaal belang om brandincidenten te voorkomen, gebruikers en eigendommen te beschermen, en te voldoen aan regelgeving, wat resulteert in een veilige, vertrouwde en duurzame laadomgeving.

Regelgeving

Voor elektrische voertuigen en laadvoorzieningen in parkeergarages staan er nog geen specifieke brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 houdt geen rekening met de extra risico’s op en bij brand door elektrisch aangedreven voertuigen en het laden daarvan.

Het voldoen aan het Bouwbesluit 2012 levert daardoor niet per definitie een veilige parkeergarage op. Maar dat is overigens ook het geval bij conventioneel aangedreven voertuigen. Dit komt door de grote toename van het gebruik van kunststoffen in auto’s in de afgelopen jaren.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is van plan om voor nieuwe parkeergarages een aantal voorschriften toe te voegen.

Kortom, veiligheid bij het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages is van vitaal belang om brandincidenten te voorkomen, gebruikers en eigendommen te beschermen, en te voldoen aan regelgeving, wat resulteert in een veilige, vertrouwde en duurzame laadomgeving.

Voorschriften voor installaties elektrisch laden van voertuigen

Er zijn een aantal voorschriften waar installaties die het elektrisch laden van voertuigen mogelijk maken.

Het is belangrijk om te voldoen aan deze normen bij het plannen en installeren van laadpunten voor EV’s, om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en betrouwbaar is. Ook is overleg met “het bevoegde gezag” (brandweer) hierbij van groot belang,

Zakelijke laadpaal nodig?

Belangrijke tips voor eigenaren of VVE’s

Er zijn een aantal tips en adviezen die gegeven kunnen worden aan eigenaren of VVE’s die parkeergarages in eigendom hebben. We kunnen deze adviezen indelen in de volgende categorieën: bouwkundige maatregelen, installatietechnische maatregelen en organisatorische maatregelen.

Bouwkundige maatregelen

 • Overleg met een constructeur over eventueel mogelijke extra bescherming van de bouwconstructie nabij parkeerplekken met laadvoorzieningen.
 • Plaats voor de laadpalen een aanrijbeveiliging, of breng deze aan op een plek waar aanrijden onmogelijk is.

Installatietechnische maatregelen

 • Zorg voor een voorziening waarmee bij calamiteiten in één handeling alle laadvoorzieningen stroomloos kunnen worden geschakeld door aanwezigen of brandweer.
 • Plaats de parkeerplaatsen voor elektrisch aangedreven voertuigen, laadpalen/-voorzieningen:
  • niet op plaatsen waar ventilatielucht wordt toegevoerd zoals een open gevel van de parkeergarage.
  • indien mogelijk op een open bovenste parkeerdek van een parkeergarage niet ter plaatse van een vluchtroute voor personen.
 • Positioneer afvoerkanalen zodanig dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat verbrandingsproducten die uit de garage komen overlast voor de omgeving veroorzaken.

Organisatorische maatregelen

 • Zorg naast snelle detectie voor opvolging van een brandalarm: hoe eerder daadwerkelijk kan worden vastgesteld dat er brand is, hoe sneller de brandweer wordt gewaarschuwd, hoe groter de kans dat de brandweer de brand mogelijk nog kan bestrijden zonder onaanvaardbare risico’s te lopen.
 • Geef bewoners/gebruikers duidelijke instructies, zodat zij weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten en leg deze instructies vast in een ‘Instructie hoe te handelen bij brand’.
 • Maak goede afspraken over het veilig gebruik van de laadpalen.
 • Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij (meldingsplicht). Deze beoordeelt of er sprake is van verhoging van het (brand)risico. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de verzekeringspolis en voor de parkeergarage.

Overigens is het bestrijden van een brand in een (ondergrondse) parkeergarage ook zonder elektrische auto’s of laadpalen al lastig voor de brandweer. Het veelvuldig gebruik van kunststoffen is hierbij het probleem.

Het begrijpen en beheren van deze risico’s is essentieel om de veiligheid van gebruikers en eigendommen te waarborgen bij het parkeren en oplade

Risico’s bij het parkeren en opladen van elektrische auto’s

Er zijn enkele risico’s verbonden aan het parkeren en opladen van elektrische voertuigen (EV’s) in (ondergrondse) parkeergarages, en het is belangrijk om deze risico’s te begrijpen en passende maatregelen te nemen om ze te beheersen. Enkele van de belangrijkste risico’s zijn onder meer:

 1. Brandgevaar: het grootste risico is waarschijnlijk het brandgevaar dat wordt geassocieerd met lithium-ionbatterijen in EV’s. Als deze batterijen beschadigd raken of oververhit raken, kunnen ze brand veroorzaken. Dit risico wordt geminimaliseerd door de juiste laadinfrastructuur, branddetectie en -bestrijdingssystemen.
 2. Oververhitting tijdens het laden: tijdens het opladen kunnen EV’s warm worden. Als ze niet voldoende ventilatie hebben of als er te veel voertuigen dicht op elkaar geparkeerd staan, kan dit leiden tot oververhitting.
 3. Elektrische veiligheid: er is een elektrisch risico verbonden aan laadpalen en elektrische voertuigen. Defecten in laadkabels, laadstations of het voertuig zelf kunnen leiden tot elektrische schokken of kortsluiting.
 4. Milieurisico’s: in het geval van een brand of lek van chemicaliën uit een beschadigd voertuig, kunnen er milieuproblemen ontstaan, zoals de verspreiding van gevaarlijke stoffen.
 5. Toegankelijkheid en evacuatie: in ondergrondse parkeergarages kan de evacuatie bemoeilijkt worden door beperkte toegang en ruimte. Het is belangrijk om goed doordachte evacuatieplannen te hebben.
 6. Storingen in laadinfrastructuur: storingen of defecten in laadpalen kunnen frustrerend zijn voor gebruikers en tot operationele problemen leiden.

Om deze risico’s te beheersen, moeten eigenaren en exploitanten van parkeergarages en EV-gebruikers enkele belangrijke stappen nemen:

 • Zorg voor een goede ventilatie in de parkeergarage om oververhitting te voorkomen.
 • Investeer in hoogwaardige laadinfrastructuur die voldoet aan de veiligheidsnormen.
 • Onderhoud en inspecteer laadpalen regelmatig.
 • Zorg voor branddetectie- en -bestrijdingsapparatuur en nooduitgangen.
 • Informeer gebruikers over veiligheidsvoorschriften en -procedures.
 • Houd brandblusapparatuur en nooduitrusting beschikbaar en toegankelijk.

Overigens is het bestrijden van een brand in een (ondergrondse) parkeergarage ook zonder elektrische auto’s of laadpalen al lastig voor de brandweer.

Het begrijpen en beheren van deze risico’s is essentieel om de veiligheid van gebruikers en eigendommen te waarborgen bij het parkeren en opladen van elektrische voertuigen in parkeergarages.

Kans op brand

Uit onderzoek en publicatie ‘Brandveiligheid parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen’ van NIPV is aangegeven dat er nog weinig bekend is over de kans op het ontstaan van brand van elektrisch aangedreven voertuigen. De beschreven maatregelen zijn daarom voornamelijk effectmaatregelen. Daarbij is de kans op het ontstaan van brand (door parkeren of door laden) dus niet meegenomen.

Uit de publicatie kan dus niet worden geconcludeerd dat de maatregelen alleen zijn beschreven met het oog op laden. Wel zal de kans op het ontstaan van brand in een elektrisch aangedreven voertuig wanneer dit in een parkeergarage wordt opgeladen over het algemeen iets groter zijn ten opzichte van de situatie dat niet in de garage wordt opgeladen. Maar met mode 3 of 4 laden is de toename van deze kans in combinatie met opladen verhoudingsgewijs zeer gering.

Veilig opladen

Het veilig opladen van een elektrisch voertuig (EV) is essentieel om ongelukken en incidenten te voorkomen. Hier zijn enkele belangrijke stappen om veilig een EV op te laden.

 • Gebruik gecertificeerde laadapparatuur: zorg ervoor dat de laadkabels, stekkers en laadpalen die je gebruikt, gecertificeerd zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Koop laadapparatuur bij gerenommeerde fabrikanten of leveranciers.
 • Inspecteer laadkabels en stekkers: voordat je begint met opladen, inspecteer de laadkabel en stekker op zichtbare schade of slijtage. Gebruik geen beschadigde kabels of stekkers.
 • Kies de juiste laadinfrastructuur: gebruik het juiste type laadpaal en kabel voor je EV. Er zijn verschillende laadsnelheden en connectorsoorten beschikbaar, dus zorg ervoor dat je de juiste combinatie gebruikt.
 • Volg de instructies van de fabrikant: raadpleeg de handleiding van zowel je EV als de laadapparatuur voor specifieke instructies over het correct aansluiten en opladen.
 • Controleer de omgeving: zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt zijn en dat de laadkabel en stekker vrij zijn van obstakels.
 • Blijf in de buurt tijdens het laden: laat het opladen niet onbeheerd achter. Blijf in de buurt om eventuele problemen direct te kunnen oplossen.
 • Gebruik geschikte stopcontacten: als je een draagbare oplader gebruikt, gebruik dan alleen stopcontacten die geschikt zijn voor EV-opladen. Overbelast stopcontacten niet.
 • Voorkom oververhitting: zorg ervoor dat de laadkabels niet oververhit raken tijdens het opladen. Laat ze niet opgerold zijn of bedekt worden tijdens het gebruik.
 • Noodstops: zorg ervoor dat je weet hoe je het opladen onmiddellijk kunt stoppen in geval van een noodsituatie. De meeste laadpalen hebben noodstopknoppen.
 • Regelmatig onderhoud: inspecteer je laadapparatuur regelmatig en laat eventuele problemen onmiddellijk repareren. Onderhoud je EV volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
 • Houd rekening met weersomstandigheden: bij het opladen in extreme weersomstandigheden, zoals regen of vorst, neem extra voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te waarborgen.
 • Leer hoe je de brandveiligheid kunt waarborgen: als je thuis oplaadt, zorg er dan voor dat je op de hoogte bent van de juiste brandveiligheidsprocedures en brandblusmiddelen bij de hand hebt.

Technische ontwikkelingen

Er zijn verschillende technologische ontwikkelingen die zijn ontworpen om het opladen van elektrische voertuigen (EV’s) veiliger te maken. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Thermische beheersingssystemen: Geavanceerde thermische beheersingssystemen in batterijen kunnen de temperatuur effectief regelen om oververhitting te voorkomen en de veiligheid te verbeteren.
 2. Veiligheidsuitschakeling: In geval van een fout of abnormale situatie kan de laadinfrastructuur automatisch de stroomtoevoer uitschakelen om brand of schade aan de batterij te voorkomen.
 3. Communicatie tussen voertuig en laadpaal: Moderne EV’s communiceren met laadpalen om ervoor te zorgen dat de juiste laadparameters worden gebruikt en om problemen te detecteren, zoals slechte kabelverbindingen.
 4. Overspanningsbeveiliging: Laadpalen kunnen ingebouwde overspanningsbeveiliging hebben om de elektrische systemen van het voertuig te beschermen tegen piekspanningen in het netwerk.
 5. Zelfdiagnose en rapportage: Laadpalen kunnen zelfdiagnosemogelijkheden hebben om problemen te detecteren en te rapporteren, waardoor onderhoudsbehoeften snel worden geïdentificeerd.
 6. Automatische kabelontgrendeling: Sommige laadpalen zijn uitgerust met automatische kabelontgrendelingssystemen om gebruikers te helpen de laadkabel veilig te verwijderen na het voltooien van het opladen.
 7. Rook- en branddetectie: In parkeergarages en openbare laadstations kunnen rook- en branddetectiesystemen worden geïnstalleerd om snel te reageren op brandincidenten.
 8. Geavanceerde koelingssystemen: Efficiënte koelingssystemen voor laadpalen en voertuigen kunnen oververhitting voorkomen en de levensduur van batterijen verlengen.
 9. Bi-directioneel laden: Sommige EV’s en laadpalen ondersteunen bi-directioneel laden, waarbij energie zowel van het voertuig naar het net als omgekeerd kan stromen. Dit biedt meer flexibiliteit en controle over de stroomtoevoer.
 10. Cybersecurity: Beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om te voorkomen dat laadinfrastructuur wordt gehackt of gemanipuleerd, wat de veiligheid in gevaar kan brengen.

Deze technologische ontwikkelingen dragen bij aan het verhogen van de veiligheid van het opladen van elektrische voertuigen en verminderen de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van EV’s en laadinfrastructuur. Het is belangrijk om te blijven investeren in en innoveren op het gebied van EV-laadtechnologie om de veiligheid verder te verbeteren naarmate het aantal elektrische voertuigen blijft groeien.

Conclusie

Het opladen en parkeren van EV’s brengt specifieke risico’s met zich mee, met name op het gebied van brandveiligheid. Als we ons aan de regels houden, gecertificeerde oplaadapparatuur gebruiken, regelmatig controleren en weten hoe we veilig moeten handelen, kunnen we deze risico’s kleiner maken. Een veilige plek om op te laden en te parkeren beschermt niet alleen mensen en eigendommen, maar helpt ook om elektrische mobiliteit te bevorderen. Laten we samenwerken aan een toekomst waarin EV’s veilig kunnen worden opgeladen en geparkeerd, zodat iedereen zich zeker voelt, en duurzame mobiliteit samengaat met veiligheid.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter