Het handboek Bedrijfsvoorschriften Elektrotechniek NEN 3140, beschrijft de bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen voor een beschreven toepassingsgebied. Het doel van zo’n handboek en de details bespreken we in dit artikel.

Doel Handboek Bedrijfsvoorschriften Elektrotechniek NEN 3140

Het doel van het (laten) schrijven van een handboek Bedrijfsvoorschriften Elektrotechniek NEN 3140 is dat wordt voldaan aan de Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidsomstandighedenbesluit. De overheid heeft regels hierover vastgelegd in de regeling: Elektrotechnisch veiligheidshandboek (EVH) 815C1051.

Het gaat dan specifiek om artikel 3.4 en 3.5 voor het beschreven toepassingsgebied. Hieraan wordt voldaan als de bedrijfsvoering van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen wordt uitgevoerd volgens de hiervoor geldende Nederlandse norm, namelijk: NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties.

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de elektrische installaties en elektrisch materieel uit preventief oogpunt gelet op brand- en elektrocutiegevaar.

Waarom moet een organisatie dit handboek (laten) schrijven?

Om de veiligheid van een gebouw en de mensen die gebruik maken van de elektrische installaties te waarborgen dienen zaken vastgelegd te worden in een handboek. Vooral bij gezagsverhoudingen (werknemer/werkgever) is dit van belang.

Zaken die aan bod komen in een handboek

  • Wie is er bevoegd om elektrotechnische handelingen te verrichten?
  • Hoe duidt je duidelijk een elektrisch arbeidsmiddel aan?
  • Zijn er voldoende VOP (Voldoende Onderricht Persoon) of VP (Vakbekwaam Persoon) opgeleide mensen aanwezig?

Waarom is een handboek Bedrijfsvoorschriften Elektrotechniek nodig?

  • Zorgt voor duidelijkheid, overzicht en veiligheid.
  • Zorgt voor eenduidigheid.
  • Evalueert processen en verkleint risico’s.
  • Door jaarlijkse review ter evaluatie en aanpassing van het levende draaiboek altijd een actuele versie.

Gebruikers van een handboek Bedrijfsvoorschriften Elektrotechniek

Voorbeelden van gebruikers van een handboek Bedrijfsvoorschriften Elektrotechniek NEN 3140 zijn: woningstichtingen, scholenstichtingen en zorginstellingen. Ook bedrijven kunnen baat hebben bij het duidelijk opstellen van een handboek, om achteraf discussies te voorkomen.

Wat kost een handboek?

Elk handboek is maatwerk. De ene organisatie is de andere niet. Wensen kunnen verschillen en er is daarmee dan ook geen standaard bedrag te noemen. Wij komen graag in gesprek met jou om de elektrotechnische veiligheid te bespreken. Graag laten wij je de mogelijkheden zien. Een handboek is een verstandig besluit als je veilig gebruik van installaties hoog op de agenda hebt staan.

Verkennend gesprek aanvragen

Wij vertellen je graag meer over het Handboek Bedrijfsvoorschriften Elektrotechniek.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter