De minimale eisen waaraan klimmaterieel moet voldoen staat beschreven en vastgelegd in het besluit draagbaar klimmaterieel. Het genoemde besluit is gebaseerd op de Warenwet en is van toepassing op alle ladders die in Nederland op de markt worden gebracht. De NEN 2484 geeft nadere invulling aan de eisen van het besluit.

Voorbeelden van draagbaar klimmaterieel zijn: trappen, ladders en steigers.

Visuele keuring draagbaar klimmaterieel

De NEN 2482 is een visuele keuring/inspectie methodiek voor draagbaar klimmaterieel. Doordat er goed wordt gekeken naar eventuele gebreken. Zo voorkom je ongevallen, door het gebruiken van ondeugdelijke arbeidsmiddelen, zoals ladders, trappen en stijgers.

Als er sprake is van een gezagsverhouding, dient de werkgever veilig en goedgekeurd materiaal aan de werknemer ter beschikking te stellen.

Inspectiepunten NEN 2482 keuring

  • Trappen moeten minimaal voorzien zijn van een typeaanduiding, de naam en het adres van fabrikant, importeur of verkoper.
  • Daarnaast zijn de inspectiepunten conform een checklist van wezenlijk belang om een goed beeld te schetsen over de staat van het klim materieel:
  • Zitten er geen beschadigingen, deuken, scheuren, verbuigingen, vormen van slijtage op of aan het klimmaterieel?
  • Wat is de algemene staat van het klimmaterieel?
  • Is er geen overmatige corrosie aanwezig?
  • Zijn alle verbindingen nog intact?
  • Is het beslag deugdelijk bevestigd?
  • Is het aluminium verkleurt of door bijv. plaatselijk te zware belasting?
  • Functioneert het juist en naar behoren volgens het voorschrift van de fabrikant?
  • Is de ladder/trap compleet in overeenstemming met het voorschrift van de fabrikant?

Eisen draagbaar klimmaterieel

Het Warenwetbesluit, draagbaar klimmaterieel, bepaalt onder meer dat trappen en ladders het valgevaar voor de gebruiker niet groter mogen maken dan het al is. Dat betekent dat trappen en ladders van goed materiaal moeten zijn, stabiel moeten zijn en goed onderhouden moeten zijn.

Raakvlak Arbowet en NEN 2484

Op het moment dat er iets gebeurt met als oorzaak draagbaar klimmaterieel, zal de arbeidsinspectie te allen tijde vragen wat men eraan heeft gedaan om te voorkomen dat er een ongeval plaatsvond. De NEN 2484 wordt niet beschreven in de wetgeving, maar is wel dé manier om het klimmaterieel up-to-date te houden.

Klimmaterieel laten keuren?

Voorkom bedrijfsongevallen door het laten keuren van klimmaterielen.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter