Een herstelverklaring NEN 3140 wordt gebruikt voor het ondertekenen/formaliseren na uitgevoerde herstelwerkzaamheden. Wat een herstelverklaring verder precies inhoudt leggen we uit in dit blogartikel.

Wat houdt een herstelverklaring in?

Een herstelverklaring is een document welke gebruikt wordt voor het ondertekenen ná de uitgevoerde herstelwerkzaamheden die uit een NEN 3140 inspectie naar voren zijn gekomen. Als een erkend elektrotechnisch installateur de herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd en de herstelverklaring ondertekend, geven ze daarmee aan alles hersteld te hebben conform de geldende norm(en). Een herstelverklaring geeft dus zekerheid en formaliseert de uitgevoerde herstelwerkzaamheden.

Waarvoor is de NEN 3140 herstelverklaring bedoeld?

Een NEN 3140 herstelverklaring is bedoeld als bewijs om aan te tonen dat herstelwerkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Tevens kan een herstelverklaring dienen als bewijs voor de zogenoemde eiser van de inspectie, zoals bijvoorbeeld: je verzekering, zorgplicht en/of RI&E.

Wanneer wordt een herstelverklaring gebruikt?

Als een collega installateur een NEN 3140 inspectie heeft uitgevoerd, komt het regelmatig voor dat EPM wordt gevraagd om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Zodra wij de herstelwerkzaamheden hebben uitgevoerd verklaren wij doormiddel van het ondertekenen van een herstelverklaring, alle geconstateerde rapportagepunten te hebben opgelost conform de juiste en geldende norm(en).

Als men voor EPM kiest als inspectiebedrijf, bieden wij altijd een herstelofferte aan. Het grootste voordeel hiervan is dat als wij de geconstateerde punten herstellen er geen herstelverklaring aan te pas hoeft te komen. Wij schrijven direct ná de herstelwerkzaamheden een certificaat uit, welke men kan overhandigen aan de eiser.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter