Elektrisch gereedschap (arbeidsmiddelen) worden gekeurd conform de NEN 3140. De NEN 3140 richt zich op het keuren van elektrisch gereedschap, zodat de functionele kwaliteit op niveau blijft en de arbeidsmiddelen werken volgens de huidige eisen. Eerder schreven we al of de keuring van elektrisch gereedschap verplicht is. In dit blogartikel behandelen we de inspectielijst van elektrische arbeidsmiddelen.

Wat is het doel van de NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen inspectie?

De inspectie elektrische arbeidsmiddelen heeft als doel:

 • Waarborgen van de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen.
 • Zorgen dat veilig gewerkt kan worden met of aan elektrische arbeidsmiddelen.
 • Voldoen aan de RI&E.
 • Voldoen aan het Arbobesluit.

Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen

Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen zijn: computer, computerscherm, frisdrankautomaat, koffiezetapparaat, boormachine. Maar ook een boven freesmachine, breekhamer, decoupeerzaag, haakse slijpmachine, handcirkelzaag of handstoktrilnaald.

Ook een kettingzaag, schaafmachine, schuurmachine, reciprozaag, handmenger, schroefautomaat, sleuvenfrees en albrandföhn (warmteföhn) zijn voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen.

Frequentie elektrische arbeidsmiddelen keuren

De frequentie van inspectie elektrische arbeidsmiddelen wordt per opdrachtgever opnieuw bekeken. De frequentie wordt bepaald aan de hand van zogenoemde wegingsfactoren. De frequentie hangt af van:

 • Het gebruik van het elektrisch arbeidsmiddel;
 • De deskundigheid van de gebruiker die het elektrisch arbeidsmiddel gebruikt;
 • De omgeving waar een arbeidsmiddel wordt gebruikt en opgeslagen;
 • Kans op beschadiging van een elektrisch arbeidsmiddel.
Frequentie inspectie arbeidsmiddelen

Inspectielijst elektrische arbeidsmiddelen

Er zijn verschillende toetsingscriteria waarlangs wordt bekeken of elektrische arbeidsmiddelen nog volgens de norm functioneren. Dit zijn:

 • Besluit machines.
 • Laagspanningsrichtlijn.
 • NEN-EN 50144 reeks.
 • NEN-EN 13128.

De elektrische arbeidsmiddelen worden getoetst aan de volgende norm: NEN 3140:2019+aanvulling

Onderdelen van visuele inspectie

 1. De mechanische toestand, inclusief veiligheidsvoorzieningen, in orde is.
 2. De beschermings-, vereffenings- en aardleidingen niet onderbroken zijn.
 3. De hulpmiddelen, bedieningsorganen, magneetschakelaars, schakelaars en waarschuwingsborden in goede staat zijn.
 4. De aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen niet zijn beschadigd of ondeugdelijk zijn gerepareerd.
 5. Het elektrisch arbeidsmiddel bereikbaar is voor bediening, onderhoud en inspectie.
 6. Het elektrisch arbeidsmiddel geen tekenen vertoont die wijzen op een te hoge temperatuur.
 7. De beveiligingstoestellen juist zijn gekozen en correct zijn afgesteld en periodiek worden geïnspecteerd volgens de aanwijzing van de fabrikant.
 8. Het elektrisch arbeidsmiddel voldoende trekontlastingen heeft en de leidingen juist zijn ingevoerd.
 9. De contactstoppen en koppelcontactstoppen niet zijn beschadigd.
 10. Het elektrisch arbeidsmiddel geen mechanische of elektrische aanpassingen heeft ondergaan, in het bijzonder in de veiligheidsketens.
 11. Het elektrisch arbeidsmiddel wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.

Bij de inspectie door meting of beproeving van een elektrisch arbeidsmiddel wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

 1. De isolatieweerstand of de reële lekstroom van het elektrisch arbeidsmiddel, zie 5102.12 t/m 5.102.16.
 2. De weerstand van beschermingsleidingen, zie 5.102.17.
 3. De juiste werking van aardlekbeveiligingen, zie 5.102.18.
 4. De juiste werking van veiligheidsketens.
 5. De juiste werking van nulspanningsbeveiligingen.

Items die worden gerapporteerd

 • Nummer arbeidsmiddel.
 • Soort arbeidsmiddel.
 • Merk arbeidsmiddel.
 • Type arbeidsmiddel.
 • Datum keuring.
 • Datum volgende keuring.
 • Reparatie verzoek.
 • Algemeen opmerking.

Tevens krijgt elk goed gekeurd arbeidsmiddel een frequentiesticker. Is het apparaat afgekeurd, zal er een afkeursticker worden geplakt en wordt dit aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Zijn jouw elektrische arbeidsmiddelen in orde?

Laat een inspectie uitvoeren en voorkom bedrijfsongevallen.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter