Om schade, ongevallen en letsel te voorkomen, is de NEN 8025 (eerder de NTA 8025) ontwikkeld. Wat blijkt namelijk? Een steeds groter deel van de bestaande woningen in ons land vertoont installatietechnische gebreken. Dit blijkt zowel in de praktijk, als uit onderzoek.

Deze norm en inspectiemethodiek richt zich op de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen. Verder wordt de NEN 8025 gebruikt om aan te tonen dat de veiligheid van de woningen voldoen aan het minimaal maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau. Een voorbeeld kan zijn, dat de woning van huurder wisselt en de woningstichting een veilige woning wil opleveren voordat een nieuwe huurder intrekt.

Verplicht?

Nee, de NEN 8025 is niet verplicht gesteld door bijvoorbeeld een overheid. Deze inspectie kan gezien worden als zelfregulering door en voor de markt. Een soort van inspectiemethodiek voor de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen.

Waarom wordt de NEN 8025 Woning APK genoemd?

De NEN 8025 is een ‘Algemene Periodieke Keuring’ (APK). Daarom wordt een NEN 8025 ook wel ‘Woning APK’ genoemd.

Wanneer laat je een NEN 8025 inspectie uitvoeren?

Net zoals periodiek onderhoud van een auto, verdienen installaties in woningen en verhuurobjecten ook goede zorg. Met een NEN 8025 (Woning APK) zorg je ervoor dat de elektrotechnische installaties in orde is.

De termen ‘APK en ‘woning’ zeggen het al een beetje. In de regel wordt de NEN 8025 ingezet voor bijvoorbeeld woningstichtingen. Een woningstichting kan steekproefsgewijs verhuurpanden laten toetsen conform de NEN 8025. Daarnaast kan deze inspectiemethode worden ingezet bij de wisseling van huurder om te beoordelen of alles goed is achtergelaten. Uiteraard kan een particuliere woningbezitter ook deze inspectie laten uitvoeren om de staat van de installatie te laten beoordelen.

De NEN 8025 wordt niet ingezet voor nieuwe technische installaties, uitbreidingen, wijzigingen of reparaties.

Wanneer is volgens de NEN 8025 iets een woning?

 • Een gebouw met een gebruiksfunctie voor het wonen overeenkomstig het Bouwbesluit;
 • Een gebouw met een andere gebruiksfunctie overeenkomstig het bouwbesluit dan wonen, echter nadrukkelijk beperkt tot de ruimte waarin wordt gewoon;
 • Een woning, prefab woning, woonboot, woonschip, stacaravan en dergelijke;
 • Een bijgebouw bij een woning, zoals een schuur.

De norm kan ook worden gebruikt voor het beoordelen van een technische installatie of een gebruikersvoorziening in de volgende situaties:

 • In een toercaravan;
 • In een mobiele woning of mobiele woonwagen;
 • In een tijdelijke woonvoorziening zoals een tent, container, of andere roerende constructie, zoals binnenvaartschip of een zeeschip.

Controlepunten bij deze inspectie

 • De elektrische installatie ten behoeve van opwekking, transport, omzetting en gebruik van elektrische energie, en die een vast onderdeel vormt van een gebouw;
 • De gasinstallatie met vast aangesloten apparatuur, rookgasafvoer en ventilatie ten behoeve van de veilige werking van gasapparatuur;
 • De leidingwaterinstallatie met appendages, warmtapwaterbereider, terugstroombeveiliging, drukbeveiliging en dergelijke;
 • Ventilatie-installatie met luchtrooster of –kap voor de toevoer van buitenlucht en de afvoer van afvoerlucht, mechanische ventilatie-eenheid, luchtkanaal en dergelijke.

Benieuwd naar de prijs van deze inspectie?

We sturen je graag een voorstel op basis van jouw gebouweigenschappen.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter