De SCIOS Scope 12 inspectie is een gestandaardiseerde inspectie die de (brand)veiligheid van de zonnepanelen in kaart brengt. Zonnepanelen worden ook wel zonnestroominstallaties of PV-installaties genoemd. Er is nog wel eens twijfel of een Scope 12 inspectie verplicht is. In dit artikel leggen we je het haarfijn uit.

De SCIOS Scope 12 inspectie in een notendop

Een SCIOS Scope 12 keuring kan gebruikt worden bij oplevering van een zonnestroominstallatie door een PV-installateur. Daarnaast kan je verzekering de keuring verplicht stellen.

Als brand ontstaat, waarvan jouw PV-installatie de veroorzaker is, wordt gevraagd naar een certificaat conform de SCIOS Scope 12. Indien jouw zonnestroominstallatie niet is gekeurd, kan het zijn dat je verzekering niet uitkeert.

Een SCIOS Scope 12 inspectie is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel (indirect) verplicht gesteld door verzekeraars. Zie dat als voordeel, want door de inspectie wordt brandrisico beperkt.

Andere SCIOS inspecties die verplicht zijn, zijn bijvoorbeeld: de SCIOS Scope 8 met als eisers Arbowetgeving, zorgplicht en RI&E en de SCIOS Scope 10. Deze vragen verzekeraars van je.

De SCIOS Scope 12 inspectie borgt dat een aangelegde zonnestroominstallatie brandveilig is. Wanneer alsnog problemen ontstaan met als oorzaak brand, wordt gewoon uitgekeerd.

Meer weten over de inspectie of een offerte ontvangen?

De inhoud van een SCIOS Scope 12 inspectie

Een Scope 12 inspectie voorkomt brandrisico. Tijdens een SCIOS Scope 12 inspectie worden er door een inspecteur verschillende controles en testen uitgevoerd:

  • Aansluitingen van de omvormer en de plaatsing hiervan.
  • De constructie van het dak waar de installatie zich op bevindt.
  • De wijze van bevestiging en de kwaliteit van de panelen.
  • De gehele samenhang van de installatie.

Verschillende soorten Scope 12 inspecties

Het type Scope 12 inspectie verschilt, afhankelijk of al eerder is geïnspecteerd. We kennen twee smaken.

EBI (Eerste Bijzondere Inspectie)

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een ‘Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)’ worden uitgevoerd.

Hierbij wordt gekeken naar de veiligheidsaspecten van de zonnestroominstallatie. Vervolgens wordt een ‘Basisverslag’ opgesteld. In het basisverslag staan de normen en instellingen zoals die van toepassing zijn voor de betreffende installatie.

PI (Periodieke Inspectie)

De zogenaamde ‘Periodieke Inspectie’ (PI), dient plaats te vinden op een frequentie die tijdens de vorige inspectie is bepaald. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er vastgestelde grenswaarden. Van de periodieke inspectie wordt een verslag gemaakt. Als de installatie wederom is goedgekeurd wordt een ‘Verklaring van inspectie’ afgegeven.

Hoe lang duurt een Scope 12 inspectie?

Een gemiddelde inspectie neemt inclusief het maken van een rapportage 1 werkdag in beslag.

Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld:

  • De aantallen PV panelen, omvormers en hoofd- en onderverdeelinrichtingen (meterkasten).
  • De staat/leeftijd van de installatie.
  • Gebruik/soort van het pand, zoals agrarisch of MKB.
  • Bereikbaarheid van een pand.

Veelgestelde vragen over een Scope 12 inspectie

De meestgestelde vragen over een Scope 12 inspectie hebben we voor je op een rijtje gezet. Mocht je aanvullend vragen hebben? Laat van je horen. We helpen je graag.

Waarom moet ik een SCIOS Scope 12 inspectie laten uitvoeren?

Door de toename van branden met als oorzaak zonnestroominstallaties is door belanghebbenden ingegrepen.

Wat kost een SCIOS Scope 12 inspectie?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal panelen, aantal omvormers en het type dak (schuin/plat). Vraag een offerte op maat aan.

Sinds wanneer is de SCIOS Scope 12 inspectie?

De SCIOS Scope 12 is op 3 april 2020 gelanceerd en beschikbaar gesteld voor de inspectiebedrijven. Vanaf dat moment konden inspectiebedrijven zich ook aanmelden/inschrijven voor het behalen van de kennis- en bekwaamheidseisen voor het bedrijf en de inspecteurs.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter