Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de huidige NEN 1010. De nieuwe NEN 1010:2020 is met ruim 120 pagina’s uitgebreid. Deel 8 van de NEN 1010 wordt later uitgebracht, omdat deze nog altijd wordt gewijzigd. Hierover vertellen we later meer als deel 8 is gepubliceerd.

Bouwbesluit

Het bouwbesluit verwijst nog altijd naar de NEN1010:2015. In dit geval mag de nieuwe NEN1010:2020 gebruikt worden, omdat het minimale veiligheidsniveau minstens gelijk blijft bij de nieuwe editie.

Voorbeelden van wijzigingen NEN 1010

In de NEN 1010 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. We lichten er in dit artikel een paar uit.

Wijzigingen deel 4 NEN1010:2020

In deel 4 gaat een gedeelte over aanvullende eisen voor contactdozen en voeding voor verplaatsbaar materieel buiten. In 2015 was de eis dat contactdozen tot 20 ampère voor algemeen gebruik door leken beveiligd moet worden met een 30 mA aardlekbeveiliging. In de nieuwe norm is dit verhoogd naar 32 ampère.

Wijzigingen deel 5 NEN1010:2020

In deel 5 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals de Nederlandse bepaling over de aanduiding van schakeldraden en schakeladers. In de vorige versie moesten de schakeldraden altijd zwart of grijs zijn.

Bij het gebruik van kabel mochten de draden bruin, zwart en grijs gebruikt worden als schakeldraad. In de nieuwe norm is dit komen te vervallen. Er zijn eisen gesteld aan kleuren van fasegeleiders, de nul en aarde. Bij schakeldraden is geen specifieke kleur meer vereist.

Wijzigingen deel 5 NEN1010:2020

In deel 5: keuze en installatie van leidingsystemen rubriek 526, is een aanvullende eis opgenomen voor inspectie aan verbindingen. In principe moeten alle verbindingen mogelijkheid hebben om te inspecteren voor meting, beproeving en onderhoud.

De NEN 1010 gaf een aantal uitzonderingen aan dat soms leidde tot enige discussie. Nu is een Nederlandse toevoeging of uitzondering aan NEN1010:2020 toegevoegd, namelijk: bij een verbinding constructie die deel uitmaakt materiaal, hoeft volgens de productienorm niet noodzakelijk bereikbaar te zijn.

Hier bedoelen ze mee dat als volgens de productnorm de verbinding niet bereikbaar hoeft te zijn dit ook niet nodig is conform de NEN1010:2020.

Stekerend installeren

Bij “stekerend installeren” moet worden opgelet, dat de connectoren goed op elkaar passen en het liefst van hetzelfde fabricaat zijn. Is er sprake van verschillende fabricaten die door elkaar gebruikt worden? Dan moeten de fabrikanten aangeven dat gecombineerd gebruik is toegestaan. Deze nieuwe Nederlandse bepaling zal voornamelijk toepasbaar zijn in prefab woningbouw.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter