Een rookmelder is sinds 1 juli 2022 in iedere woning verplicht. Op iedere verdieping moet een rookmelder hangen. Rookmelders redden levens.

Functie van een rookmelder

Een rookmelder wordt ook wel brandmelder genoemd en is een toestel dat rookdeeltjes kan analyseren die wijzen op een beginnende brand. Rookmelders kunnen in een system samenwerken, standalone werken of gekoppeld zijn met meerdere stand alone melders.

Waar moet een rookmelder hangen?

Alle ruimtes waar je doorheen vlucht, zijn de plekken waar een rookmelder moet hangen. In een huis zijn dit doorgaans de hal en de overloop. Bij nieuwbouwwoningen moet op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder hangen. Sinds 1 juli 2022 geldt dit ook voor bestaande bouw. Deze wijziging is van toepassing op het Bouwbesluit 2012.

De vluchtroute moet altijd voorzien zijn van een rookmelder. Anders gezegd: afhankelijk van de ruimte waardoor je vlucht, moet die ruimte voorzien worden van een rookmelder. Hierdoor is gewaarborgd dat het waarschuwingssignaal van een rookmelder luid genoeg is en mensen bereikt als dat nodig is. Een zolder of kelder waar geen spullen of materialen worden opgeslagen, hoeven geen rookmelder te bevatten.

Waarom is een rookmelder verplicht?

Een rookmelder detecteert in een vroeg stadium brand. Hierdoor kan een bewoner zich op een snelle manier in veiligheid brengen. Een rookmelder redt dus levens. Als je geen rookmelder hebt, kan het ook zo zijn dat een verzekering niet uitkeert bij calamiteiten.

Welke soorten rookmelders zijn er?

Er zijn verschillende soorten rookmelders. Elke rookmelder heeft zijn eigen kenmerken of gebruikseigenschappen.

Optische rookmelders stand alone

Deze rookmelder werkt op basis van een infrarood lichtbundel die wordt opgevangen door een lichtgevoelige cel. Wordt deze lichtbundel onderbroken door rook (maar ook door stof of rook van aangebakken eten in de keuken), dan gaat deze melder in alarm.

Het is belangrijk om de juiste melder op de juiste plek te gebruiken. Omdat een optische rookmelder werkt op basis van lichtgevoeligheid is het af te raden een optische rookmelder te gebruiken in een vochtige ruimte, zoals een keuken of wasruimte. Dit heeft te maken met de gevoeligheid voor stof. Deze rookmelders worden stand alone toegepast en geven bij alarm een signaal van 85 decibel.

Thermische rookmelders stand alone

Het woord zegt het al, thermische rookmelders werken op basis van temperatuurstijgingen. Deze rookmelders zijn bijzonder geschikt voor een keuken of washok.

In andere situaties mag deze rookmelder melder zeker niet worden toegepast. De thermische melder komt in alarm bij snel stijgende hoge temperaturen. Echter, het begin van brand gaat gepaard met rook en daar zit nu juist het probleem. Dat komt omdat rook giftig is. Vuur is in die zin minder erg dan rook. Daarom adviseren wij thermische rookmelders alleen te gebruiken op plekken waar het niet anders kan. Deze rookmelders worden stand alone toegepast en geven bij alarm een signaal van 85 decibel.

Combirookmelders stand alone

Combirookmelders hebben alle voordelen van thermische rookmelders en infraroodmelders. Bij een combimelder zijn deze twee in één gecombineerd. Er kan dus nooit nodeloos alarm ontstaan. Deze rookmelders worden stand alone toegepast en geven bij alarm een signaal van 85 decibel.

Rookmelders die gekoppeld op een draadloze wijze of met kabels

Een standalone melder produceert een signaal van 85 decibel bij alarm. Dat is natuurlijk best veel. Maar als er een deur tussen zit kan het zomaar zijn dat het signaal in slaaptoestand of met de nodige herrie niet wordt gehoord. Daarom kunnen de hiervoor geschikte rookmelder worden doorgekoppeld aan andere rookmelders.

Dit gebeurt middels bekabeling of met een draadloos radiosignaal. Als in die situatie een rookmelder in alarm gaat, dan komen alle rookmelders in actie die met die melder in verbinding staan.

Rookmelders voor doven en slechthorenden

Voor doven en slechthorenden zijn technische oplossingen ontwikkeld die gebruikers een veilig gevoel geven. Bij melders voor doven en slechthorenden is er meestal sprake van apparatuur dat doorgekoppeld wordt aan een rookmelder door en interface. Deze interface voorziet in stroboscopisch licht en een trilplaat voor onder een kussen. Al deze melders zijn draadloos of bedraad gekoppeld, voor een juiste dekking.

Slimme rookmelders

Een slimme rookmelder is uitgerust met aanvullende techniek. Zo is er sprake van zone-indeling en selectiviteit in het geven van alarm. Daardoor geeft een melder in de ene situatie wél alarm bij doorkoppeling en in andere situaties niet.

Het sturen van berichten naar gsm-toestellen met een bericht

Deze rookmelder heeft precies dezelfde specifieke eigenschappen als alle andere en genoemde rookmelders, echter deze is nu voorzien van een GSM-module die een alarmdoormelding kan doen.

Bij een brandalarm wordt een vast geprogrammeerd nummer gebeld met een vooraf ingesproken mededeling. Daarna kan gericht een vervolgactie plaatsvinden.

Prijzen van rookmelders

Rookmelders zijn er in verschillende prijsklassen. Grofweg kunnen we rookmelders in drie categorieën indelen.

  1. Standalone rookmelders: werken met een losse batterij en zijn altijd de goedkoopste. Batterijen moeten ieder jaar worden vervangen. De functionaliteit van deze rookmelder is hetzelfde als bij duurdere modellen.
  2. 230V uitvoering met een back-up batterij: deze variant is duurder dan een standalone melder. De functionaliteit is echter dezelfde als bij de andere modellen. Deze melder biedt gebruikers wel gemak, omdat een back-up batterij stroomverlies opvangt.

De standalone rookmelders en draadloos gekoppelde rookmelders met een lithium batterij gaan meestal 10 jaar mee en moeten dan worden vervangen. De batterij zit vast ingebouwd.

Advies over het gebruik van rookmelders?

Wij praten je graag bij over actuele ontwikkelingen.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter