gemeente beekdealen met EPM bedrijfswagens

De “nieuwe” gemeente, Beekdaelen, heeft een aanbesteding op de markt gebracht m.b.t. inspecties aan haar elektrische installaties, brandmeldsystemen en brandbestrijdingsmiddelen.

De gemeente Beekdaelen heeft in EPM dé partner gevonden voor het dagdagelijks onderhoud aan haar elektrotechnische en brandmeldsystemen in 48 gebouwen binnen de gemeente. Ook het in optimale conditie houden van brandbestrijdingsmiddelen is van cruciaal belang en derhalve in goede handen van EPM.

Voor de gemeente Beekdaelen is veiligheid en de bijbehorende inspecties een vanzelfsprekendheid en onderhoud methodieken van groot belang.
Voor EPM is dit dagelijkse kost en dit is dan ook de rode draad voor het onderhoud welke EPM de komende jaren voor haar rekening zal nemen.

Onderstaande installaties zijn onderdeel van de uitvraag van de aanbesteding welke eind 2020 heeft plaatsgevonden.

Beekdaelen is een landelijke en groene gemeente tussen de stedelijke gebieden van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. In Beekdaelen wonen ruim 36.000 mensen in een gebied dat bijna 8.000 hectare groot is. Het landschap, de kernen en de bedrijvigheid zijn de basis voor de ontwikkeling van Beekdaelen. Denk hierbij aan moderne kleinschalige toeristisch-recreatieve, streekgebonden en agrarische bedrijvigheid. De A76 met de aansluiting op de Buitenring is de as waarlangs de bedrijvigheid geconcentreerd is. De nieuwe gemeente vormt een grensgemeente die staat voor een leefbare en groene woonomgeving met een prachtig landschap en in toenemende mate aantrekkingskracht uitoefent op de inwoners uit de omringende stedelijke agglomeraties. De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen die rijk zijn aan monumenten, zoals hoeven, herenhuizen, kerken, weg- en grafkruizen en waterputten. De oudste dateren uit de Middeleeuwen. De dorpskernen hebben ieder weliswaar hun eigen, maar vergelijkbare culturele verworvenheden en folkloristische manifestaties. Zo vinden er jaarlijks meifeesten plaats, trekken er processies door de dorpen en worden schuttersfeesten en veel andere festiviteiten georganiseerd. Wonen, werken en recreëren binnen de kleinschaligheid van onze kernen zijn belangrijk!

Bronvermelding: https://www.beekdaelen.nl/ontstaan-gemeente-beekdaelen

Share this post

Laat een reactie achter