Er is nog altijd veel onduidelijk over het wel of niet afgeven van een BORG certificaat voor een beveiligingsinstallatie. In deze blog leggen wij je uit hoe het zit.

EPM is een BORG-E gecertificeerd beveiligingsbedrijf

De algemene term is BORG. De naam BORG is geen speciale afkorting. 1 januari 2021 is de BORG regeling 2005 vervangen door twee certificatieschema’s; BORG-B en BORG-E versie 1.0+C1.

De certificatieschema’s zijn in lijn gebracht met de overige certificatieschema’s van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). De opsplitsing in bouwkundig en elektronisch geeft een betere scheiding tussen de beide vakgebieden. Vanaf 1 januari 2022 wordt er weer volgens een nieuwe versie (2.0) beoordeeld.

Verschil bouwkundige beveiliging en inbraakbeveiliging

Bouwkundige beveiliging is een onderdeel in het beveiligingsplan. Een goede bouwkundige beveiliging verhindert dat potentiële inbrekers snel binnen kunnen komen.

Voor een inbreker is het van groot belang dat hij snel binnen is en daarna ook weer snel weg kan. Pas als een inbreker binnen is kan elektronische inbraakbeveiliging zorgen voor een uiteindelijke doormelding niet al heeft plaatsgevonden. Een goede schilbeveiliging met goed hang- en sluitwerk en bijvoorbeeld inbraakwerende strips is onlosmakelijk verbonden aan elektronische inbraakbeveiliging.

Twee verschillende BORG regelingen

BORG is opgesplitst in 2 onderdelen:

 1. BORG-B: gaat over de bouwkundige afscherming, lees inbraakwerendheid van een pand.
 2. BORG-E: gaat over elektronisch inbraakbeveiliging.

Wanneer kan een BORG certificaat worden afgegeven?

Voor het afgeven van een BORG certificaat op een beveiligingsinstallatie zijn er vier stappen die EPM uitvoert.

 1. Samen met de klant gaan we de juiste risicoklasse inschatten. Dit doen we met behulp van de VRKI2.0 (Verbeterde Risico Klasse Indeling). Wij bekijken welke risicovolle spullen in het pand aanwezig en welke waarde deze vertegenwoordigen. Dat bepaalt aan welke risicoklasse de beveiligingsinstallatie moet voldoen. Het bepalen van de risicoklasse kan ook al zijn uitgewerkt door een verzekeraar die ook de VRKI2.0 hanteert.
 2. Wanneer de risicoklasse bekend is gaan we aan de hand van de BORG-E regeling een op maat gemaakt beveiligingsplan opzetten.
 3. Wanneer we de opdracht mogen uitvoeren voor onze klant, wordt de beveiligingsinstallatie door onze eigen beveiligingsmonteurs aangelegd. Deze beveiligingsmonteurs zijn allemaal in het bezit van een diploma MBV, verklaring van betrouwbaarheid afgegeven door de politie en een gedegen opleiding van de toe te passen beveiligingsproducten.
 4. Bij start van de opdracht melden wij de beveiligingsinstallatie alvast aan in de portal van de certificatie-instelling: bijvoorbeeld Kiwa. Zij nemen jaarlijks een audit af bij ons bedrijf en beoordelen of wij ons aan alle regels houden.
 5. Nadat de beveiligingsinstallatie is gemonteerd en opgeleverd door onze beveiligingsmonteur handelen we op kantoor het papierwerk af. Na controle gaan wij naar de portal van de certificatie-instelling en kunnen wij vanuit deze portal het beveiligingscertificaat afgeven. Ook kan je dit aan jouw verzekeraar voorleggen. Je toont hiermee aan dat de beveiligingsinstallatie voldoet aan de risicoklasse. Voor afgifte van een beveiligingscertificaat moet EPM aan de certificatie instelling een afdracht betalen. Voor € 15,00 geven wij een gewaarmerkt beveiligingscertificaat af.

Alle monteurs hebben kennis van zaken

Alle beveiligingsmonteurs van EPM zijn in het bezit van een diploma MBV. Dit diploma is wettelijk verplicht.

MBV-diploma

MBV staat voor Monteur Beveiligingssystemen. Volgens met de wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), moeten beveiligingsmonteurs die aan beveiligingsinstallaties werken, in het bezit zijn van het MBV-diploma. De monteur wordt tijdens de opleiding geconfronteerd met het plaatsen, bedienen, instellen en aanpassen van de programmatuur van een installatie.

Onderdelen MBV-opleiding

 • De volgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:
 • Risicoklassen indeling voor bedrijven.
 • Elektronische signalering.
 • De soorten detectoren en systemen.
 • Organisatorische en bouwkundige maatregelen.
 • Additionele beveiligingscomponenten installeren en onderhouden.
 • Praktisch werken met een alarmsysteem.
 • Het wijzigen van instellingen en het uitvoeren van metingen aan een alarmsysteem.
 • Storingen zoeken en oplossen.

Beveiligingsplan

In het beveiligingsplan leggen we vast op basis van welke procedures een beveiligingsinstallatie tot stand komt. In het beveiligingsplan leggen we vast:

 • Hoe is de risicoklasse tot stand gekomen.
 • Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe.
 • De beveiligingsmaatregelen worden verwerkt in een ontwerp van de beveiligingsinstallatie.

Verbeterde Risicoklassenindeling

EPM is als BORG-E gecertificeerd beveiligingsbedrijf verplicht om met de VRKI te werken. VRKI staat voor Verbeterde Risicoklassenindeling. De VRKI is ontwikkeld door:

De Informatiedesk van het CCV geeft geen individuele beveiligingsadviezen. Hiervoor kun je contact opnemen met jouw certificatie-instelling.

De VRKI is een document, dat net zoals de BORG regeling door het CCV wordt beheerd. In de BORG regeling wordt verwezen naar de VRKI die moet worden toegepast door ons voor het bepalen van de juiste risicoklasse.

Opbouw van de VRKI

De VRKI is opgebouwd uit twee delen: woningen (particulieren) en bedrijven.

Woningen (particulieren)

Voor woningen wordt gekeken naar de totale waarde van attractieve goederen. Onder attractieve goederen wordt verstaan:

 • Audiovisuele en computerapparatuur.
 • Lijfsieraden, contant geld of waardepapieren.
 • Bijzondere bezittingen zoals bijvoorbeeld antiek, kunst, muziekinstrumenten, verzamelingen.

De waarde van attractieve goederen wordt vastgelegd in het beveiligingsplan.

waarde attractieve goederen woning

Bedrijven

Voor bedrijven is een lijst met attractieve zaken toegevoegd aan de VRKI. Bij bedrijven wordt onderscheid gemaakt in gebruik voor: winkel, showroom of magazijn. In de lijst met attractieve zaken wordt aangegeven of de attractiviteit van de goederen hoog, midden of laag is. Gekoppeld aan de waarde die de goederen vertegenwoordigen.

attractieve zaken bedrijven vrkii
attractieve zaken bedrijven vrkii

Na inventarisatie van de waarde wordt in de tabel gekeken in welke risicoklasse je valt. Vervolgens wordt bepaald aan welke beveiligingsmaatregelen je moet voldoen. Hoe hoger de risicoklasse, hoe hoger de te nemen beveiligingsmaatregelen worden.

Wij helpen maatregelen te implementeren

Als BORG-E bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor EL (elektronische maatregelen), AT (alarmtransmissie), O (organisatorische maatregelen) en RE (reactie maatregelen).

EL (elektronische maatregelen)

EL staat voor elektronische maatregelen. Hoe hoger het risico hoe hoger de elektronische maatregelen worden. Deze zijn opgebouwd als EL1, EL2, EL3 en EL4.

elektronische maatregelen borg-e inbraakbeveiliging

AT (alarmtransmissie)

AT staat voor alarmtransmissie. Hoe hoger het risico hoe hoger de AT-maatregelen worden. Deze zijn opgebouwd als AT1, AT2, AT3 en AT4.

alarmtransmissie borg-e inbraakbeveiliging

O (organisatorische maatregelen)

O staat voor organisatorische maatregelen. Hoe hoger het risico hoe hoger de O maatregelen worden. Deze zijn opgebouwd als O1 en O2. Deze maatregelen worden door EPM besproken met de klant, waarna hij verantwoordelijk is voor het naleven van de organisatorische maatregelen.

organisatorische maatregelen borg-e inbraakbeveiliging

RE (reactie maatregelen)

RE staat voor reactiemaatregelen. Hoe hoger het risico hoe hoger de RE maatregelen worden. Deze zijn opgebouwd als RE1, RE2, RE3 en RE4. Deze maatregelen worden door EPM besproken met de klant waarna hij verantwoordelijk is voor het naleven van de reactie maatregelen.

reactie maatregelen borg-e inbraakbeveiliging

Wat hebben BORG en BRL met elkaar te maken?

Beide gaan over een gebouw. De BRL garandeert de kwaliteit en de aanleg van de licht- en krachtinstallaties. Een BORG-E certificaat toont aan dat een pand goed beveiligd is tegen inbraak. Kortom, beiden gaat over de kwaliteit, de ene over de distributie van energie, de ander over de overdracht van signalen.

Meer weten over inbraakbeveiliging?

Wij kennen de regelgeving en onze medewerkers zijn gecertificeerd. Wij leveren op maat gemaakte beveiligingsinstallaties die voldoen aan de VRKI en BORG-E regeling. Ook dragen wij zorg voor certificering van de beveiligingsinstallatie.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter