Gemeente Maastricht, SIM en MEA slaan handen ineen met PV-campagne Zonnige Bedrijfsdaken

Maandag 12 april heeft er een virtuele Informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het kader van “Zonnige Bedrijfsdaken 2.0.” Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM).

We staan als ondernemers voor een grote opgave. Samen zijn we op zoek naar wegen om de klimaat- en energietransitie in goede banen te leiden. Het vraagt om mensen die durven, die meters willen maken en eigenaar willen zijn van een duurzame ontwikkeling. Mensen die hun krachten willen bundelen en zo het verschil maken.

Vorig jaar is er gestart met het project ‘Zonnige Bedrijfsdaken’. 30% van de aangeschreven bedrijven hebben de informatiesessie bijgewoond of zijn in een 1-op-1 gesprek geïnformeerd over hun mogelijkheden en vragen. Op basis van deze interesse is er besloten om in 2021 het project Zonnige Bedrijfsdaken voort te zetten.

Maastrichtse ondernemingen kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie door van hun daken zogenaamde zonnecentrales te maken. Door het uitwisselen van kennis en ervaring en het bundelen van behoeften ontstaan financiële en organisatorische voordelen. De kennis, kunde, ervaring, alsmede voor en nadelen m.b.t. het investeren in PV, bij EPM, is kort samengevat in een film.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter