Veiligheid in een bedrijf is van belang. Voor EPM heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Veiligheid waarborgen kan met VCA en sinds kort ook SCL. SCL is meer gericht op het tillen van een veiligheidscultuur naar een hoger niveau. VCA werkt met checklists, waardoor bepaalde procedures gevolgd moeten worden voor de juiste veiligheid op een werkplaats.

VCA certificaat

Het VCA- certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Een verhoogd risico kan bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden zijn. Hierdoor kunnen bepaalde risico’s ontstaan, denk aan: gladheid met lopen en werken op hoogte.

Als professional is het van belang om de risico’s te herkennen en te beoordelen hoe je hier veilig mee omgaat. Juiste werkmethode, goed gereedschap en je eigen kennis zijn van belang om hier goed en veilig mee om te gaan. Kan je dit niet, dan is het een onnodig risico voor jezelf en collega’s.

Checklist om verhoogd risico te beperken

Met de VCA checklist wordt gekeken of wordt voldaan aan de eisen voor veiligheid. Daarbij is ook aandacht voor milieu- en gezondheidsvoorschriften.

EPM is VCA gecertificeerd

Voor EPM heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Met onze VCA-certificering tonen wij aan dat we bewust zijn van de risico’s die we lopen tijdens de werkzaamheden die we uitvoeren.

Wij gebruiken altijd een LMRA (Last Minute Risico Analyse). Op werkterrein gebruiken we ook Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Denk aan het dragen van een bril bij boorwerkzaamheden en mondmaskers bij stof.

VCA helpt onze werknemers bij het veilig en gezonder uitvoeren van de werkzaamheden in een risicovolle omgeving.

Ook hoofdaannemers spelen een rol

Steeds meer hoofdaannemers eisen van de onderaannemers (waaronder EPM) dat zij voorzorgsmaatregelen nemen, zodat hun medewerkers, maar ook medewerkers van andere bedrijven op dezelfde werkvloer, veilig kunnen werken. Bij een overeenkomst stelt een aannemer ook veiligheidseisen. Deze worden bij de overeenkomst kenbaar gemaakt.

Meerwaarde van Bouwbox Meeting

Wij maken gebruik van de Toolbox Meeting. Een Toolbox Meeting is een korte presentatie over een veiligheidsonderwerp. Het doel van een Toolbox Meeting is om de veiligheid te bevorderen binnen ons en andere bedrijven. Wij hebben sinds kort een overeenkomst gesloten met Construction Media BV. Wij maken gebruik van de Bouwbox. Met deze tool geven we aan, dat wij volgens de laatst geldende voorschriften een Toolbox Meeting organiseren voor onze medewerkers.

Doel van het VCA certificaat

Aan klanten en bedrijven waarmee wij samenwerken op dezelfde werkvloer, laten zien dat we op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn goed bezig zijn. EPM wordt ieder jaar door een onafhankelijke instelling beoordeeld op veiligheidsbewustzijn en maatregelen die we nemen.

De Safety Culture Ladder (de veiligheidsladder)

De SCL wijkt in veel opzichten af van de standaard systeem audits zoals bijvoorbeeld VCA. VCA focust op veiligheid. SCL op cultuur binnen een bedrijf. Bij een SCL audit wordt je geïnterviewd. Onze actuele SCL certificering (PDF) kan geverifieerd worden via de website van Safety Culture Ladder.

  • De SCL is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in een bedrijf te meten. De nadruk ligt op veiligheidscultuur.
  • Bij de SCL-audit wordt gekeken naar cultuur en gedrag.
    Dit vraagt een andere benadering en manier van inventariseren door auditoren.
    Bij de SCL wordt in plaats van checklijsten, observaties en interviews uitgevoerd tijdens de audit.
  • De SCL werkt met tredes van 1 t/m 5. Hoe hoger de laddertrede hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in het bedrijf.
voorbeeld vca safety culture ladder

Veiligheidsladder verplicht voor de bouw

Vanaf 2022 wordt de Veiligheidsladder verplicht voor aanbestedingen in de bouw. Veiligheidsbewustzijn wordt in 2022 als verplichting meegenomen in veel aanbestedingen en contracten.

EPM is geaudit met een “Approved Self Assessment”

Een Approved Self Assesment zijn standaard vragen vanuit de norm waar je op moet antwoorden. Deze zijn gericht op leiderschap, betrokkenheid, beleid en strategie. Na het afnemen van een test onder onze medewerkers, kunnen wij concluderen dat wij voldoen aan trede 3.  Hiermee voldoen wij ruim aan de gestelde eisen die gelden.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter