Wat is NEN 1010?

De NEN 1010 (Nederlandse Norm) is een praktische veiligheidsbepaling en beschrijft hoe elektrotechnische laagspanningsinstallaties aangelegd, uitgebreid en aangepast dienen te worden. De NEN 1010 inspectie wordt ook wel gezien als de bijbel onder de elektrotechnische installatiebedrijven.

Tevens wordt de NEN 1010 inspectie ingezet bij het inspecteren en het controleren bij de oplevering van elektrotechnische installaties binnen een project. De inspectie kan bijvoorbeeld worden ingezet bij woningen of utiliteitsgebouwen.

Focus van de NEN 1010 keuring

De NEN 1010 is door en voor de elektrotechnische installatie branche gemaakt en bevat de minimumveiligheidseisen waaraan een elektrische installatie aan moet voldoen. Dat wilt zeggen dat eigenlijk elk gerenommeerd installatiebedrijf conform deze norm installeert en zo eenduidigheid en veiligheid wordt gegarandeerd.

De NEN 1010 komt voor 90% overeen met de IEC 60364. De NEN 1010 loopt ten opzichte van de IEC 60364 voorop als het gaat om de beschreven normen.

Toepassingsgebied NEN 1010

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

  • MKB-bedrijven.
  • Aannemers.
  • Woningen.
  • Kantoren.
  • Utiliteit.
  • VvE’s.
  • Laadstations voor elektrische voertuigen.
  • Industrie.

Constante bewaking NEN 1010

Niet alleen EPM haar eigen projecten worden constant bewaakt en geïnspecteerd conform de NEN 1010. Ook als onafhankelijk inspectiebedrijf kunnen wij van meerwaarde zijn voor een diversiteit van klanten.

Alle genoemde toepassingsgebieden kunnen wij voorzien van een eerlijk, professioneel en onafhankelijke inspectie. Onze inspecteurs kennen de NEN als hun broekzak en geven graag kloppende en beargumenteerde adviezen met betrekking tot het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van elektrische installaties.

Nieuwe installatie aangelegd of wijzigingen aangebracht?

Laat je installatie keuren conform de NEN 1010.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter