De NEN 8025 (2018) bevat een methode om te bepalen of een bestaande technische installatie of een bestaande technische voorziening voldoet aan het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau.

Het doel van de NEN 8025

  • Voorkomen dat er letsel ontstaat door brand, vlambogen, elektrische schok- en vonkvorming.
  • Voorkomen van het vrijkomen van gassen die explosiegevaarlijk zijn.
  • Voorkomen van het vrijkomen van koolmonoxide.
  • Voorkomen van het ontstaan van ongezonde lucht (ventilatie).

Verschil tussen NTA 8025 en NEN 8025

Er is geen inhoudelijk verschil tussen de NTA en de NEN. De NTA stamt uit 2005 en de NEN uit 2018. NTA 8025 is in 2018 ingetrokken. De norm is herzien en in 2018 als Nederlandse norm (NEN 8025) uitgebracht.

Veel aanvragers zoals verzekeringsmaatschappijen, maar ook inspectiebedrijven (zoals EPM) spreken over de NTA omdat dit herkenbaar is voor iedereen.

De NEN is aangepast aan “deze tijd” waarbij het advies om het te laten doen wat meer wordt weergegeven. In de tegenwoordige tijd wordt de NEN 8025 ook woning APK genoemd en is gebaseerd op veiligheid en niet op functionaliteit (dat laatste was bij de NTA ook al zo).

De technische installatie in een woning wordt beoordeeld als een gebouw gebonden installatie. De moraal van beiden (de NTA en de NEN) is hetzelfde.
In de NEN 8025 staat duidelijker omschreven wat de woninginspecteur moet doen, hoe hij dat moet doen, en hoe hij dat moet rapporteren.

Voor wie is de NEN 8025 bedoeld?

Leveranciers, installateurs, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, onderzoekers en adviseurs.

Waarop wordt geïnspecteerd?

Zoals eerder aangegeven wordt er geïnspecteerd op veiligheid en niet op functionaliteit. Meten is weten is hier het devies.

Inspectie van waterleiding installaties en voorzieningen in woningen

Er wordt gekeken naar warmwatertoestellen, veelal niet vast aangesloten voorzieningen voor het gebruik van leidingwater zoals wasmachines, dergelijke,

Inspectie van elektrische installaties en voorzieningen in woningen

Elektrische apparatuur die wordt gebruikt in woningen zoals, meterkast, snoeren, verdeeldozen en driewegstekkers en alles waarbij elektrische energie wordt toegepast. Dit wordt gedaan door visuele inspectie en door metingen.

Inspectie van gasinstallaties en voorzieningen in woningen

Niet vast aangesloten gasapparatuur met slangen, afsluiters, koppelingen en veiligheidsvoorzieningen zoals schermen en standaards. Met betrekking tot de ventilatie wordt in hoofdzaak gekeken naar de functionaliteit van de apparatuur. ‘Doet zet wel of doet zet niet.’ Verder wordt er gekeken of ventilatieopeningen afgedicht of verstopt zijn. Uiteraard is het ook belangrijk te controleren of materialen geschikt zijn voor het gebruik.

Meer weten over de actuele NEN 8025 inspectiemethodiek?

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter