In dit artikel leggen we uit wat een SCIOS Scope 12 inspectie is en waarom deze is ontstaan.

Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

Een SCIOS Scope 12 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie. De inspectie is gericht op zonnestroom of ook wel fotovoltaïsche (PV) genoemd, met als doel het brandrisico te beperken.

Oorsprong van de inspectie

De initiatiefnemers van de SCIOS Scope 12 zijn Verbond van Verzekeraars, Techniek Nederland, Holland Solar en iKeur. Met de SCIOS Scope 12 als nieuwe inspectiemethodiek en regeling, verbeteren we de kwaliteit van zonnestroom-installaties en dragen we er samen aan bij om schade door brand te voorkomen.

Doel van de inspectie

De zonnepanelen branche maakt al jarenlang een explosieve groei mee. Deze groei zorgt ook voor meer brandrisico. Deze inspectie is dan ook bedoeld om één inspectiemethodiek toe te passen op het gebied van de inspectie van zonnestroominstallaties met als preventief doel brand te voorkomen.

Het uiteindelijke preventieve doel is om het brandrisico tot een minimum te beperken, dus het voorkomen van branden met als oorzaak zonnestroominstallaties/fotovoltaïsche (PV-systemen).

De SCIOS Scope 12 inspectie is gebaseerd op

 • Technisch Document 18.
 • NEN 1010:2015+C1:2016.
 • NEN-EN-IEC 62446:2016/A1:2018.8220.
 • NEN 3140+A3:2019

Al deze normen en documenten samen vormen de inhoud van deze inspectie. Er wordt bij een SCIOS Scope 12 inspectie onder andere visueel gekeken naar: de aanwezigheid van de juiste toekenningen, herkenbaarheid van installatiedelen en beschadigingen.

Daarnaast worden er een aantal metingen en beproevingen uitgevoerd, zoals het meten van de beschermingen vereffeningsleidingen en de isolatieweerstand. Maar ook: de beproeving van het toestel voor aardlekbeveiliging, circuitimpedanties van de foutstroomketens en het bepalen van het spanningsverlies op de aansluiting van de omvormer.

Wegingsfactoren SCIOS Scope 12 inspectie

Een SCIOS Scope 12 inspectie wordt gebaseerd op de volgende wegingsfactoren. Deze bepalen de omvang van de inspectie:

 • Het leg-plan van de panelen.
 • Het ballastplan c.q. fixeerplan.
 • Het kabelplan (> 1 streng).
 • Installatiegegevens zoals installatieschema’s, installatietekeningen.

Wat kost een SCIOS Scope 12 inspectie?

De kosten van een SCIOS Scope 12 inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

 • De aantal zonnepanelen en omvormers.
 • Is het terrein veilig te betreden of dient hier een hoogwerker aan te pas te komen?
 • De toepassing van het te inspecteren complex zoals bijvoorbeeld betreft het een agrarische, MKB of horeca omgeving?
 • De aantal verdeelinrichtingen (meterkasten) zoals hoofd en onderverdelers.
 • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie.
 • De gebruikersdoelgroep: denk hierbij aan scholen, woningstichtingen, zorginstellingen.

Offerte aanvragen voor SCIOS Scope 12 inspectie?

Vragen over de SCIOS Scope 12 inspectie? Neem contact op met Jorn Lucassen via: j.lucassen@epm.nl of 0433642823.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter