De SCIOS 8 inspectie is een gestandaardiseerde NEN 3140. Door de SCIOS Scope 8 te gebruiken weet je als klant dat je een gecertificeerd bedrijf binnenhaalt en een gecertificeerde inspecteur de inspectie uitvoert.

Om eenduidigheid te creëren in de uitvoering van SCIOS inspecties in Nederland, hebben een aantal belanghebbende organisaties een deelregeling inspectie elektrisch materieel opgezet, waartoe de Scope 8 behoort.

De SCIOS 8 inspectie brengt de (aanraak)veiligheid van installaties in kaart. De SCIOS Scope 8 inspectie is gebaseerd op de NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”.

De inspectie wordt voornamelijk ingezet om te kunnen voldoen aan de RI&E, zorgplicht en de Arbowetgeving. Ze noemen het ook wel de aanraakveiligheid van de elektrotechnische installaties.

Eerder werd de NEN 3140 veelvuldig voorgeschreven door verzekeraars. De NEN 3140 inspectie was opgenomen in de elektroclausule en werd voorschreven als dé inspectie voor het inperken van brandrisico’s door middel van elektrotechnische installaties en apparaten.

Door middel van een Scope 8 inspectie kun je aantoonbaar maken dat je er alles aan hebt gedaan om een veilige omgeving aan te bieden. Ook ben je op deze manier wettelijk gedekt, zodat er bij eventuele aansprakelijkheid geen discussies kunnen ontstaan.

Wat doet stichting SCIOS?

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Deze regeling en regelement zijn eigendom van de stichting SCIOS.

In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven. Ook zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij inspectiebedrijven. EPM is Scope 8, Scope 10 en Scope 12 gecertificeerd.

Doel van een Scope 8 inspectie

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Denk hierbij aan het verkeerd werken aan of met elektrische installaties, met als gevolg elektrocutie.

De Scope 8 wordt voornamelijk ingezet om te kunnen voldoen aan de RI&E, zorgplicht en de Arbowetgeving. De bedoeling van een SCIOS Scope 8 inspectie is om de omgeving van gebruikers op elektrotechnisch vlak veilig te houden. Door frequent een SCIOS Scope 8 inspectie te laten uitvoeren krijg je inzicht in de veiligheid van een elektrische installatie.

Combineren van inspecties

EPM krijgt steeds vaker de vraag of de SCIOS Scope 8 gecombineerd kan en mag worden met een SCIOS Scope 10 inspectie. Dit behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Sterker nog, het is een logische combinatie inspectie. Door beide inspecties tegelijkertijd uit te voeren worden kosten bespaard, omdat wij maar één keer naar locatie hoeven te komen. Daarnaast voldoe je volledig aan de eisen met betrekking tot de RI&E, zorgplicht en de Arbowetgeving en kun je proactief het positieve certificaat aan de verzekering of tussenpersoon overhandigen.

Wat kost een SCIOS Scope 8 inspectie?

De kosten van een SCIOS Scope 8 inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • De toepassing van het te inspecteren complex zoals: is het een agrarisch bedrijf, MKB of horeca-omgeving?
  • De aantal verdeelinrichtingen (meterkasten) zoals: hoofd- en onderverdeelinrichtingen.
  • Het totale Bruto Vloer Oppervlak (BVO) van het te inspecteren object.
  • De gebruikersdoelgroep: denk hierbij aan scholen, woningstichtingen, zorginstellingen.

Offerte aanvragen voor SCIOS Scope 8 inspectie?

Vragen over de SCIOS Scope 8 inspectie? Neem contact op met Jorn Lucassen via: j.lucassen@epm.nl of 0433642823.

Ook interessant

Share this post

Laat een reactie achter