Noodverlichting elektrotechnische installaties

Ons bereikt steeds vaker de vraag of onderhoud aan noodverlichting verplicht is.

Het antwoord is kort maar krachtig: Ja

Onderhoud noodinstallaties is verplicht

Het is noodzakelijk tot de onderhoudsinstallatie goed en jaarlijks onderhouden wordt en dit wordt dan ook door de wetgever als zijnde “verplicht” gesteld. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder de periodieke onderhoudsplicht. Zowel in het Bouwbesluit, de bouwverordening als in de Arbowet, is de verplichting op onderhoud opgenomen. De eigenaar en/of gebruiker van de noodverlichtingsinstallatie, zal een erkend en deskundig bedrijf moeten aanwijzen om de installatie periodiek (jaarlijks) te keuren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

EPM is een erkend bedrijf dat zowel voor u het verplichte onderhoud uit handen kan nemen, de eventuele herstelpunten kan herstellen en voor u een overzichtelijk onderhoudsschema kan bijhouden. De armaturen worden genummerd (gecodeerd) om zo bij defecten EPM snel kan handelen en de juiste materialen bij de hand heeft.

Vluchtweg vinden

Veel mensen denken, dat noodverlichting voor de brandveiligheid geregeld moet zijn, maar dit is onwaar. Noodverlichting is er puur en alleen voor bedoeld, als er stroomuitval is, dat men rustig en goed hun “vluchtweg” kan zien en zo het pand kunnen verlaten.

Tevens bij nieuwbouw, worden de nieuwe Europese pictogrammen gebruikt!