Er is een nieuwe Nederlandse Norm uit genaamd NEN 4010. NEN 4010 is in het leven geroepen om de huidige NEN 1010 beter, sneller en vooral makkelijker te interpreteren.

Technisch manager Jay Smeekes besprak met een aantal collega’s de grootste verschillen tussen NEN 1010 en NEN 4010. De belangrijkste uitgangspunten zijn dat NEN 4010 moet aansluiten bij de Nederlandse installatiepraktijk, het taalniveau (leesbaarheid) moet aansluiten bij de doelgroep en NEN 4010 mag niet in strijd zijn met NEN 1010.